Πέμπτη 17 Ιουλίου 2014

Περὶ τῆς Καταργήσεως τῆς Κυριακῆς Ἀργίας


Ἐπιστολὴ γιὰ τὸ θέμα τῆς Κυριακῆς Ἀργίας ἀπέστειλε πρὸς τὸν Πρόεδρο καὶ τὰ μέλη τοῦ Ἐμπορικοῦ Συλλόγου Πειραιῶς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος. Σὲ αὐτὴν σημειώνει:


Κύριε πρόεδρε.Μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ θλίψη δυστυχῶς, ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω, παρακολουθῶ τὶς ἐξελίξεις γύρω ἀπὸ τὴν λεγόμενη «ἀπελευθέρωση» τοῦ ὡραρίου τῶν καταστημάτων τὰ ὁποῖα ὅπως ὅλα δείχνουν ὁδηγοῦνται στὸ νὰ λειτουργοῦν ἑπτὰ ἡμέρες τὴν ἑβδομάδα, λὲς καὶ στὸ ταμεῖο τῆς Κυριακῆς βρέθηκε ἡ λύση τῶν προβλημάτων αὐτοῦ του τόπου.Οἱ θιασῶτες αὐτῆς τῆς ἀπόψεως ὑποστηρίζουν πὼς ἔτσι θὰ αὐξηθεῖ ἡ ἀπασχόληση, πὼς θὰ ὑπάρξουν ἐπιπλέον ἔσοδα στοὺς ἐπιχειρηματίες, πὼς ἡ χώρα θὰ μπορέσει πιὸ γρήγορα νὰ ἀνακάμψει καὶ εἰδικότερα οἱ περιοχὲς ἐκεῖνες ποὺ θεωροῦνται τουριστικὲς καὶ ἐμπορικές. Ὅλη αὐτὴ ἡ συλλογιστική, ἀγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε, ἔφερε στὸ νοῦ μου τὴν ἱστορία τοῦ μυθικοῦ βασιλέα τῆς Φρυγίας, Μίδα, ὁ ὁποῖος εἶχε τὴν ἱκανότητα νὰ μετατρέπει σὲ χρυσὸ ὅτι ἄγγιζε. Ἂν λοιπὸν ὑποθέσουμε πὼς οἱ ἐκτιμήσεις ἀκόμη καὶ τῶν πλέον αἰσιόδοξων ἐπιβεβαιώνονταν, καὶ πράγματι ἡ ἐργασία τὶς Κυριακὲς ἀποφέρει Πακτωλὸ χρημάτων στοὺς καταστηματάρχες, στοὺς ἐργαζόμενους, στὸ κράτος μας, σὲ ὅλους... εἴμαστε βέβαιοι ὅτι αὐτὸ θὰ εἶναι κάτι καλὸ γιὰ ἐμᾶς; Ὁ Μίδας δὲν ἔμεινε στὴν Ἱστορία γιὰ τὴν «εὐλογία» τοῦ μετατρέπει σὲ χρυσάφι ὅτι ἄγγιζε, ἀλλὰ γιὰ αὐτὴ ἀκριβῶς τὴν κατάρα, ἐξαιτίας τῆς ὁποίας ὄχι μόνο δὲν μποροῦσε καν νὰ τραφεῖ ἀλλὰ καὶ ἀπώλεσε τὴν μονάκριβη κόρη του τὴν ὁποία ὁ ἴδιος μετέτρεψε ἄθελά του σὲ στήλη χρυσοῦ.
Ξέρετε ὅμως κι ἐσεῖς, καὶ σᾶς συγχαίρω μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, πὼς ἡ ἐργασία τὶς Κυριακὲς δὲν εἶναι ἡ λύση, οὔτε ἡ συνταγὴ ποὺ θὰ μᾶς χαρίσει τὸ «ἄγγιγμα» τοῦ Μίδα. Δέκα πράγματα μᾶς ζήτησε ὁ Θεός, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι ἡ ἕβδομη ἡμέρα.Μᾶς τὸ εἶπαν καὶ οἱ Ἅγιοί μας, μᾶς τὸ δίδαξαν οἱ Πατέρες μας.Ἀκόμη ὅμως κι ἂν κάποιος δὲν ἔχει τὴν ἴδια πίστη μὲ ἐμᾶς, ὑπάρχει κάτι τὸ ὁποῖο εἶναι κοινὸ καὶ ἐξίσου ἱερὸ γιὰ ὅλους.Ἡ Οἰκογένεια! Ἂν τὰ καταστήματα δουλεύουν κάθε Κυριακή, πότε θὰ καθίσει γύρω ἀπὸ τὸ ἴδιο τραπέζι ἡ οἰκογένεια τοῦ μικρομεσαίου ἐμπόρου ποὺ δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ προσλάβει ἐπιπλέον προσωπικό;Πότε θὰ μπορέσει ἡ μητέρα ἐμποροϋπάλληλος, ἀλλὰ καὶ ὁ πατέρας ἐπίσης, νὰ ζήσουν τὴν ὀμορφιὰ τῆς οἰκογενειακῆς ζεστασιᾶς; Ἁπλὰ καὶ λαϊκὰ θὰ σᾶς πῶ πὼς δὲν ζοῦμε γιὰ νὰ δουλεύουμε ἀλλὰ δουλεύουμε γιὰ νὰ ζοῦμε. Αὐτὴ ἡ νέα κατάσταση δὲν εἶναι μιὰ ἁπλὴ προσπάθεια αὔξησης τοῦ συλλογικοῦ μας πλούτου ὡς Ἔθνος.Ἀντίθετα, εἶναι μιὰ ἐνέργεια ποὺ μόνο κακὸ θὰ μᾶς κάμει.Εἶναι μιὰ «βόμβα» στὰ θεμέλια της κοινωνίας μας. Κύριε Πρόεδρε, Παρακαλῶ Ἐσᾶς καὶ δι’ Ὑμῶν τοὺς συναδέλφους σας.Μείνετε ἀκλόνητοι στὶς θέσεις σας.Μὴν ἐπιτρέψετε νὰ ἔρθει αὐτὸ τὸ κοινωνικὸ καὶ ἠθικὸ τερατούργημα στὴν πόλη μας. Ὁ Πειραιᾶς εἶναι μιὰ πόλη ἁγνῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων τοῦ μόχθου καὶ τῆς βιοπάλης.Μὴν μετατρέψουμε τὸ μεγάλο μας σπίτι, τὴν πόλη μας σὲ μιὰ μεγάλη «γραμμὴ παραγωγῆς» ἡ ὁποία θὰ ἔχει ὡς καύσιμη ὕλη τὶς οἰκογένειές μας. Γιὰ τὴν Ἐκκλησία μας, τὸ θέμα τῆς Κυριακῆς Ἀργίας δὲν ἔχει νὰ κάνει μόνο μὲ τὸν Ἐκκλησιασμὸ ἢ μόνον μὲ τὰ ὅσα κατὰ καιροὺς ἔχουν πεῖ οἱ Πατέρες.Μιλᾶμε γιὰ ἐντολὴ ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεὸ μὲ συνέπειες ποὺ θὰ εἶναι ἄμεσα ὁρατὲς ὄχι μόνο σὲ ὅσους πιστεύουμε ἀλλὰ καὶ σὲ ἐκείνους ποὺ δὲν πιστεύουν. Εὔχομαι κι ἐλπίζω νὰ ἐπικρατήσει ἡ λογική.Προσεύχομαι γι’ αὐτό. Μετ’ εὐχῶν
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ Β΄Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου