Παρασκευή, 25 Μαΐου 2012

Πῶς πρέπει νά εἶναι οἱ πολιτικοί ἡγέτες κατά τούς ἱερούς Πατέρες;


Καθς πατρίδα μας διέρχεται βαθι οκονομική, πνευματικ λλ κα πολιτικ κρίση, λο κα περισσότερο κούγονται πορριπτικς ντιλήψεις γι τος πολιτικος γέτες μας. Μάλιστα πολλο γανακτισμένοι πολίτες κφράζουν συχν πόψεις τελείως πορριπτικς γι τ θεσμ τν πολιτικν γετν. Ποιο μως πρέπει ν εναι ο πολιτικο γέτες; Πς φείλουν ν πιτελον τ ργο τους; Εναι ναγκαία παρξή τους; Σ’ ατ τ ρωτήματα θ ντλήσουμε παντήσεις μέσα π τ σοφία τν Πατέρων τς κκλησίας μας.


1. ναγκαιότητα τν πολιτικν γετν κα ο κίνδυνοι τς ξουσίας

 Μπορε ν πάρξει ργανωμένο κράτος χωρς πολιτικος γέτες; ερς Χρυσόστομος παντ: «Πρέπει ν πάρχουν ο ρχοντες, γι ν μν τρμε νας τν λλο σν τ ψάρια» (PG 54, 596). « Θες μς χάρισε τος ρχοντες, γι ν χουμε εταξία κα ν μ συμπεριφερόμαστε πι παράλογα π τ λογα θηρία. ξουσία το ρχοντα εναι παρόμοια μ τν τέχνη το νίοχου κα το κυβερνήτη το πλοίου» (PG 55, 491).


Ταυτόχρονα μως πογραμμίζει: «Εναι προτιμότερο ν μ διοικεται νας λας π κανένα, παρ ν διοικεται π ναν κακ γέτη» (PG 63, 231). Δυστυχς μως, τονίζει λλο, «ο ρχοντες συνήθως εναι διεφθαρμένοι» (PG 59, 274).


 ς προσέξουμε τώρα τ φων το Μεγάλου Βασιλείου: «Ο ρχοντες πάρχουν χι γι ν καυχνται γι τ σπουδαία θέση τν ποία κατέχουν, λλ γι ν τιμον ο διοι τ θέση ατή» (PG 32, 497). Γι’ ατ «σοι πιδιώκουν τν ρετ δν ναλαμβάνουν μ εχαρίστηση δημόσια ξιώματα. ντίθετα σοι ποβλέπουν σ χρήματα κα δόξα, θεωρον μέγιστο γαθ τν κατάκτηση κάποιας ξουσίας, γι ν μπορον ν ποκτον σα πιθυμον» (PG 32, 1041).


 «ργο τν ρχόντων εναι ν ναχαιτίζουν τς ταξίες το λαο, ν τν κατευθύνουν στ σωστό ταν μως ατο πρτοι παραβαίνουν τ νόμο, πς μπορον ν καθοδηγον τος λλους;» (PG 56, 24). Γι’ ατ «πολλο γέτες, ταν κλέβουν, ναγκάζονται ν εναι πιεικες στος λλους, πειδ χουν χάσει τν παρρησία τους» (PG 51, 309).


 Γι τ διο ζήτημα γιος Γρηγόριος Θεολόγος λέει: «Πολλο ρχοντες σπαταλον μέτρητα χρήματα γι ν κατασκευάσουν πολυτελ πιπλα, κα λλοι βάζουν τ κριβότερα ρώματα κα εφραίνονται μ τ μουσικ τν ργάνων, ντ ν συμπάσχουν κα ν ποφέρουν γι τ συντριβ το λαο» (PG 35, 961). Γι’ ατ ερς Πατρ πευθύνεται σ’ ατος κα τος λέει: «Ν σέβεστε τ ξίωμά σας. Γνωρίζετε πόσο σπουδαο εναι τ ργο σας κα τί μεγάλο μυστήριο βρίσκεται γύρω π σς. Κόσμος λόκληρος βρίσκεται κάτω π τν ξουσία σας. Γίνεστε ‘‘θεο’’ στος πηκόους σας» (PG 36, 277).


2. Ποι ργο πρέπει ν πιτελον ο πολιτικο γέτες;

 Λέει πιγραμματικ γι’ ατ τ θέμα Μέγας Βασίλειος: «Ο ρχοντες πρέπει ν περασπίζονται τ δικαιώματα το Θεο, ν τιμωρον τος παραβάτες» (ΒΕΠΕΣ 53, 125). Κα ερς Χρυσόστομος συμπληρώνει: «Δν πρέπει ν πιζητον τ δική τους τιμ λλ τ κοιν συμφέρον» (PG 62, 671). «Δν ξεχωρίζουν π τ χλαμύδα, λλ π τ τι προστατεύουν σους ποφέρουν, διορθώνουν τ κακς χοντα, τιμωρον τν δικία, δν πιτρέπουν ν καταπατεται τ δίκαιο» (PG 52, 678).


 3. Ποι μως πρέπει ν εναι τ προσόντα τν πολιτικν γετν;

  γιος Γρηγόριος Θεολόγος τ πισημαίνει: «Ο ρχοντες πρέπει ν ξεπερνον κατ πολ τος λλους ν γίνονται καθημεριν νώτεροι, ν χουν ξία κα ρετ νάλογη μ τ ξίωμά τους» (PG 36, 547). Κα ερς Χρυσόστομος: « πολιτικς γέτης πρέπει ν χει βίο κηλίδωτο, στε ν τν χουν λοι ς παράδειγμα» (PG 62, 547).


 «κενος πο σκε τν πολιτικ ξουσία δν θ μπορέσει ν τ διαχειρισθε δίκαια, ν προηγουμένως δν κυβερνήσει τν αυτό του πως πρέπει, κα ν δν τηρήσει μ μεγάλη κρίβεια κα τος πολιτικος κα τος θρησκευτικος νόμους» (PG 61, 508). «κενος πο εναι σ θέση ν ρχει κα ν ρχεται, ατς θ μπορέσει ν κυβερνήσει κα τν οκογένειά του κενος πο μπορε ν κυβερνήσει τ σπίτι του, θ μπορέσει ν κυβερνήσει κα μι πόλη, θ μπορέσει ν κυβέρνησει λη τν οκουμένη.


 ν μως δν εναι σ θέση ν ρυθμίσει τν ψυχικό του κόσμο, πς θ μπορέσει ν κυβερνήσει τν οκουμένη; Πς θ φελήσει λλους ατς πο δν μπόρεσε ν φελήσει τν αυτό του;» (PG 60, 366). Κα λλο σημειώνει: « ρχοντας σ’ ατ κυρίως πρέπει ν ρχει, στ ν νικάει μ τν ρετή του ν μως νικιέται, δν εναι πλέον ρχοντας» (PG 62, 99). Γι’ ατ « ριστος ρχοντας πρέπει ν εναι δυσώπητος στν αυτό του κα στς πράξεις του» (PG 58, 668).


 Κα πιλέγει ερς Χρυσόστομος: «Ο πολιτικο γέτες πρέπει ν χουν ψηλ νοημοσύνη, ν μιλον μ παρρησία, ν περιφρονον τ βιοτικά, ν μισον τν πονηρία, ν εναι πιοι κα φιλάνθρωποι» (PG 52, 678). χουν χρέος «ν παραβλέπουν τ δικά τους συμφέροντα κα ν φροντίζουν γι τ προβλήματα το λαο τους» (PG 55, 306).


 Τέτοιοι λοιπν πρέπει ν εναι ο πολιτικο ρχοντες: κανοί, διάφθοροι, κέραιοι, φιλάνθρωποι, φιλοπάτριδες κα φιλόθεοι. νώτεροι σ ρετς κα σ κανότητες π τ λαό. Τέτοιους πολιτικος χει νάγκη διαιτέρως σήμερα κα πατρίδα μας. Τέτοιους πολιτικος χει χρέος ν κλέγει κα λαός.

tideon.org

1 σχόλιο: