Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ Η’ ΑΝΤΙΖΗΛΩΤΙΚΟΣ;


πάρχουν, δυστυχς, μερικο ο ποοι π τ πρόσχημα το ντιοικουμενιστικο γνος συνεχίζουν ν διαιωνίζουν τν διάσπαση τν ρθοδόξων Χριστιανν σ δυ ντιμαχόμενες μερίδες πο πως εναι γνωστ σ λους μας νομάζονται π τος μν ''παλαιοημερολογίτες'' κα π τος δ ''νεοημερολογίτες''. πόδειξη δι τ λεγόμενά μας ατ εναι τι ποτε προσπαθον ν γράψουν κάποιο ρθρο ναντί του Οκουμενισμο ποτυγχάνουν κα μετατρέπουν τν δθεν ντιοικουμενιστικ λόγο τους σ ντιζηλωτικό!

Διατ μως χρησιμοποιον τν ρο ''ντιοικουμενιστς'' δι τν αυτ τος φ΄ σον ες τ βάθος εναι ντιζηλωτές; Μ ξήγηση εναι πλή! Δία ν παρασύρουν τος πλοικος χριστιανος λέγοντάς τους τι «νά, κα μες εμαστε ντιοικουμενιστς πο σς λέγουμε τούτους τος λόγους. Δν θέλουμε τ κακό σας! πλς σς νημερώνουμε δι ν μν γίνετε κα σες παλαιοημερολογίτες»!!! Εναι μως λήθεια ντιοικουμενιστές, να χι; Ατ καθες μπορε ν τ διαπιστώσει π τς πράξεις κα χι π τος λόγους τους.

ρκετ εκολα μπορε ν διαπιστώσει κανες τι σοι γράφουν κατ το Οκουμενισμο ες τς πράξεις τος πράττουν τ ντελς ντίθετο!


ποδέχονται τος Οκουμενιστς πισκόπους ες τς πόλεις τους ς ν μν συμβαίνει τίποτα πολύτως!


Ες τ ρθρα τος σπάνια ναφέρονται ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ες τ ποιο τελικ εναι ο Οκουμενιστς κα τί πρέπει ν πράξει χριστιανς πέναντί τους.


ναφέρονται σ ναν Οκουμενισμ κέφαλο πλς λέγοντας ες τος πιστος τι χρειάζεται γώνας ναντί του, δίχως μως ν λέγουν τί εδους γώνας θ εναι ατός.


Ἐὰν κάποια στιγμ ναφερθον κα ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ, τότε πλς λέγουν ες τ ρθρα τους τι κακς πραξε τάδε πίσκοπος δι τούτη τν πράξη του, δίχως μως ν λέγουν τι πίσκοπος ατς κηρύττει ΑΙΡΕΣΗ, δηλαδ εναι αρετικός.


Μ λίγα λόγια τ μόνο πο κάνουν εναι ν σπαταλον μελάνι κα χαρτ παίζοντας τρόπον τιν ''χαρτοπόλεμο'' νομίζοντας τι τσι κτελον κα τ καθκον τος νομάζοντας μολογία ατ πο κάνουν. Πολλ λόγια γραμμένα σ διάφορες φυλλάδες, πράξεις μως μηδενικές.


μως δι τ ζήτημα τν ζηλωτν δν χουν τσι τ πράγματα, λλ τ ντελς ντίθετο.


Δν τολμον οτε ν ντικρύσουν κάποιον ζηλωτ ρθόδοξο λλ τν πικρίνουν μ διάφορα πίθετα.

Ες τ ρθρα τους δν διστάζουν ν τος νομάσουν μέχρι κα αρετικούς, καλώντας τν πλ λα ν πράττει τ διο.


Στ βιβλία τους, ἐὰν ποτελεται π κατ σελίδες, δν διστάζουν ν φιερώσουν τς εκοσι δι τν Οκουμενισμ κα τς λλες γδόντα δι τν ζηλωτισμό!!!


τσι φτάνουμε ες τ συμπέρασμα πλοικς χριστιανς ν νομίζει ς τν μεγαλύτερη Παναίρεση το αώνα μς τν ζηλωτισμ κα χι τν Οκουμενισμό!!! Κα ἐὰν τολμήσει ταλαίπωρος χριστιανς ν μιλήσει πρ τν ζηλωτν, τότε ο δθεν ντιοικουμενιστς καταφεύγουν ες τ πιχείρημα λέγοντάς του «μν τος ποστηρίζεις διότι τσι θ βρεθες κτς κκλησίας»!!! Κα ποι εναι κκλησία γαπητοί μου δι ν κινδυνεψε ν βρεθε πλοικς χριστιανς κτς ατς;


Μήπως εναι ατ ποία συμμετέχει ες τ Παγκόσμιο Συμβούλιο τν «κκλησιν» (Π.Σ.Ε.);


Μήπως εναι ατ πο ναγνωρίζει τν Πάπα ς πίσκοπο Ρώμης;


Μήπως εναι ατ πο ναγνωρίζει τι κα ο λλες αρέσεις κατέχουν κα ατς κάποιο κομμάτι ληθείας;

Μήπως εναι ατ πο ντός των κόλπων τς δέχεται νθρώπους διαφόρων δθεν χριστιανικν μολογιν (αρετικος) δι ν συμπροσευχηθον δι τν ερήνη το σύμπαντος κόσμου;


χι γαπητοί μου. Ατ δν εναι κκλησία πο μς παρέδωσε Δεσπότης Χριστός, λλ εναι μι λλοιωμένη «κκλησία» πο ποτελεται π νθρώπους μ λλοιωμένο φρόνημα, κα χι ρθόδοξο.


Καταντήσατε ν μν δέχεσθε ν κολουθήσετε τν δρόμο πο χάραξαν ο γιοί της κκλησία μς λλ ν δέχεσθε, πως εδαμε κα σ πρόσφατο ρθρο, μεμονωμένους νθρώπους λέγοντας μάλιστα μ παρρησία «Σήμερα δυστυχς γίνεται συστηματικ προσπάθεια - κ μέρους ρισμένων - ν κολουθήσουν λλο δρόμο π ατν πο μς κληροδότησε π... τάδε».

Δν γράφετε πως μς κληροδότησαν ο γιοι πατέρες ΣΥΣΣΩΜΟΙ λλ πως σς κληροδότησε τάδε τάδε. Κα μόνο π ατ ποδεικνύεται τι δν νήκετε ες τν ρθόδοξη κκλησία πο δρυσε Θεάνθρωπος Κύριος ησος Χριστός, λλ νήκετε ες νθρώπους ο ποοι δυστυχς πλανήθηκαν. Κα πως εναι φυσικ δ΄ ατ κα νήκετε ες τν κκλησία κείνων, διότι ΤΟ ΟΜΟΙΟ ΕΙΣ ΤΟ ΟΜΟΙΟ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ κα φτάσατε ες τ σημεο ν συμπροσεύχονται ο ποιμένες σας μ αρετικος κα ν ναγνωρίζουν τς αρέσεις ς κανονικς κκλησίες μ μυστήρια κιόλας! 
  
χι γαπητοί. Ο ρθόδοξοι δν ποδέχονται ες τν ΠΡΑΞΗ τέτοια παράδεκτα φαινόμενα, οτε κα ποτ πρόκειται ν δώσουν τν συγκατάθεσή τους σ ατά. Δι τοτο δν νήκουν ες μίαν τέτοιαν λλοιωμένην κκλησίαν λλ νήκουν ες τν κκλησία το Χριστο τν διωκόμενη κα μ καταποντισθεσα π τς αρέσεως το Οκουμενισμο

Ο ρθόδοξοι δν βρίσκονται κτς κκλησίας, διότι τούτη δν εναι κκλησία, σο κα ἐὰν σες προσπαθετε ν τν κάνετε ν φαίνεται τσι, λλ εναι μι πανσπερμία αρετικν συνονθυλευμάτων πο τν νομάζουν κα μ νομα Π.Σ.Ε. Ες ατ νήκετε σο κα ν μν θέλετε ν τ πιστέψετε διότι λέγχεται συνείδησή σας. ρθόδοξη κκλησία δν χει πολύτως οδεμία σχέση μ τος αρετικος κα δι τοτο τ Σύμβολον τς Πίστεώς μας μολογε  ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. χι πολλές, λλ ΜΙΑ κα ΑΓΙΑ, κα χι πως ο ποιμένες σς μολογον μέχρι κα δι τς βραικς συναγωγς τι εναι ελογημένες!!!


Ο λόγοι σς λοιπν δν χουν στόχο τν Οκουμενισμ δι τοτο δν εστε κα ντιοικουμενιστές, λλ στόχο χουν τος ζηλωτς ρθοδόξους ο ποοι ως σήμερον χουν καταφέρει μ νύχια κα μ δόντια (μ τν βοήθεια το Θεο βεβαίως) ν μν χουν κοινωνία μ σους συμμετέχουν ες τς συνάξεις τν Οκουμενιστν κα οτε ν τος δέχονται, ς πολ ρθ πράττουν, ς ρθοδόξους Ποιμένες.


Τρισχείριστη πηρεσία προσφέρετε δυστυχς σες ο ταλαίπωροι πρ το Οκουμενισμο λέγοντας ες τος πλοικος ρθοδόξους ν συνεχίζουν ν κοινωνον μετ τν Οκουμενιστν, φοβίζοντάς τους τι θ δώσουν λόγο ες τν Θε ἐὰν διακόψουν τ μνημόσυνο τν αρετικν πισκόπων. Δυστυχς ναλάβατε κα τν δικαία κρίση το Κυρίου στε ν γνωρίζετε ποιν Θες θ κολάσει κα ποιν θ σώσει, κα τσι εναι δύνατον ν ντιληφθετε τν πλάνη πο σς διακατέχει.
 

μες γαπητοί μου χουμε τ παραδείγματα τν γίων μας, (κα χι το τάδε γέροντα) ο ποοι δι μέσω τν λόγων κα τν πράξεών των μς διδάσκουν κόμα κα σήμερα τ πς θ πρέπει ν πράξουμε σ περιόδους αρέσεων κα ατος θ κούσουμε κα μόνο.


Κα σς ρωτομε κα μες μ τν σειρά μας. Θ γίνονταν ατ τ Οκουμενιστικ ετράπελα ἐὰν βρίσκονταν ν ζω (σωματικ) ο γιοί της κκλησία μας;; Μήπως σες πιστεύετε τι θ δέχονταν τν κοινωνία μετ τν αρετικν Οκουμενιστν πισκόπων;


πάντηση βρίσκεται ες τος βίους των, κα ατος τος βίους θ πρέπει συνεχς ν μελετ ρθόδοξος Χριστιανς κα εδικότερα τν γίων πο μαρτύρησαν δι τν πίστη των.


σες μπορετε ν σχολστε μ τος γεροντάδες σας κα ν πορεύεσθε τν δική τους δό. μες προτιμομε τν σίγουρη κα σφαλ δ τν γίων της κκλησία μς τος ποίους ορτάζουμε κάθε μέρα.


Σταματστε λοιπν ν χρησιμοποιτε τ δθεν πιχείρημα τι κα σες εστε ντιοικουμενιστές, διότι τ μόνο πο σς νδιαφέρει εναι ν πλήξετε τος γωνιστς ρθοδόξους Χριστιανος ο ποοι δν «κλίνουν γόνυ τ Βάαλ»!


Εστε λοιπν ΑΝΤΙΖΗΛΩΤΕΣ κα χι ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ, διότι ληθιν ρθόδοξος Χριστιανς ποος δν ποδέχεται τ αρετικ Οκουμενιστικ νοίγματα τν ποιμένων θ ναγκαστε κ τν παραγμάτων ν εναι κα ζηλωτς Χριστιανς πως μς διδάσκουν κα ο βίοι τν γίων της κκλησίας.

Πηγή: http://entoytwnika.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου