Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011

Γ' Πανελλήνια Σύναξη Νέων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς
Τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας


 Ἀγαπητά τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ὁ Νεανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος («Νε.Ο.Σ.»), ὁ ὁποῖος ἱδρύθηκε τῇ εὐλογίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας καί ἀποτελεῖ τὴν συνέχειαν τῆς Ἑνώσεως Νέων τῆς Ἐκκλησίας μας, συγκαλεῖ τὴν Γ’ Πανελλήνιαν Σύναξιν Ὀρθοδόξων Νέων, τὸ Σάββατον 16/29 Ὀκτωβρίου τρέχοντος ἔτους (τὴν ἑπομένην τῆς Ἐθνικῆς Ἑορτῆς), εἰς τὰς 10:00 π.μ. εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτή Μιαούλη 10, ἡ ὁποία ἔχει ὡς θέμα:

«Οἱ νέοι συζητοῦν μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπό τους».


Εἰς τὴν σύναξιν αὐτήν κεντρικός ὁμιλητής θὰ εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλίνικος καὶ θὰ ἐπακολουθήσῃ διάλογος τῶν νέων μετ’ αὐτοῦ.


  Εἶναι περιττόν νὰ τονίσωμεν τὸ μέγα ὄφελος διὰ τοὺς νέους τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρίαν νὰ γνωρίσουν ἀλλήλους καὶ νὰ συζητήσουν μετά τοῦ Μακαριωτάτου. Oἱ Ἐφημέριοι ἑκάστης Ἐνορίας καὶ οἱ γονεῖς νὰ ἐθαρρύνουν τὴν νέα γενεά καὶ νὰ ὀργανώσουν τὴν συμμετοχήν τῶν νέων 15-35 ἐτῶν εἰς τὴν Σύναξιν. Αἱ συμμετοχαί θὰ πρέπει νὰ δηλωθοῦν προηγουμένως εἰς τούς κατά τόπους Συνδέσμους – Κατηχητάς. 

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου