Τρίτη 30 Αυγούστου 2011

Ὁλοκληρωτισµὸς καὶ Οἰκουµενισµὸς ἰσοπεδώνουν Ἑλλάδα καὶ Ἐκκλησία


Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ


Δν εναι µόνον τ καταιγιστικά, δίκην λετρος, οκονοµικ µέτρα πο ξαπολύει ναντίον το λληνικο λαο, κατ κύµατα-πικαιροποιήσεις, δωσιλογικ κυβέρνηση τς τριπλς κατοχς το Μνηµονίου (Κεντρικ Ερωπαϊκ Τράπεζα, Ερωπαϊκ νωση, Διεθνς Νοµισµατικ Ταµεο)...

Δν εναι µόνον παταγώδης ποτυχία κα τ πασιφανς διέξοδο το «σωτηρίου» Μνηµονίου, πού, ν δν εναι σκοπούµενο γκληµα, τότε πρόκειται γι κολοσσιαο νοσιούργηµα κατ το λληνικο λαο π νθρώπους µαθες κα νίκανους κα πηρµένους, ο ποοι παριστάνουν τος «φωστρες»· τυπικο γραφειοκράτες τς χρεωκοπηµένης —σ οκονοµικ κα πολιτικ κα θεσµικ πίπεδο— περεξουσίας τς Ερωπαϊκς νώσεως...

Δν εναι µόνον ο µειώσεις µισθν κα συντάξεων, κατάργηση κόµη κα πολυτεκνικν πιδοµάτων, ραγδαία διόγκωση τς νεργίας, στραγγαλισµς τς γορς, τ κλείσιµο χιλιάδων πιχειρήσεων, ξαθλίωση κατοµµυρίων πολιτν...

Δν εναι µόνον ο αξήσεις τν µέσων κα µµέσων φόρων, τν τιµολογίων τν δηµοσίων κα κοινς φελείας πιχειρήσεων, αξανόµενη κρίβεια τν τροφίµων κα λλων βασικν γαθν κα πηρεσιν...

Δν εναι µόνον τι τς µίζες, τς προµήθειες, τς κλοπές, τ διασπάθιση κα κακοδιαχείριση κα κατασπατάληση (πρς ργολάβους, προµηθευτές, «µ-κυβερνητικς» ργανώσεις κα πρς πάσης φύσεως κερδοσκόπους κα µετέρους) το δηµοσίου χρήµατος —κα µάλιστα δανεικο— τς φορτώνουν στς πλάτες το ργαζοµένου κα πενοµένου λαο...

Δν εναι µόνον τι µ ταµότητα κα θικολογικ ποκρισία καθιστον συµµέτοχο κα συνένοχο στ µεγάλο φαγοπότι τς ρεµούλας κα τς κλεψις λο τν λληνικ λαό...

Δν εναι µόνον τι χαρίζονται στος χοντες κα κατέχοντες κα δηφάγως κερδοσκοπήσαντες κατ τν περίοδο τν «παχέων γελάδων», στν µεταδικτατορικ περίοδο τν δανείων, πιτρέποντας κα µάλιστα διευκολύνοντάς τους ν ξαγάγουν τ κεφάλαια κα τς καταθέσεις τους —συνήθως µαρο χρµα π φοροδιαφυγ κα παράνοµες κα γκληµατικς δραστηριότητες— στ ξωτερικό...

Δν εναι µόνον τι σους παντοιοτρόπως λήστεψαν τ δηµόσιο ταµεο κα στιψαν τν λα τος χουν στ πυρόβλητο, τος προστατεύουν κα δν τος κατάσχουν µετρητά, τν κινητ κα κίνητο πλοτο πο διαθέτουν —διότι µεταξ ατν συναριθµονται κα ο διοι κα τ κοµµατικά τους ταµεα...

Δν εναι µόνον τ ξεπούληµα το θνικο πλούτου, τν δηµοσίων ργανισµν κα πιχειρήσεων, τς κίνητης περιουσίας το κράτους, τν πλουτοπαραγωγικν πηγν, τν πρώτων λν, το πολιτισµο κα το φυσικο κάλλους τς λλάδας...

Δν εναι µόνον τιµωτικ πεµπόληση τς θνικς νεξαρτησίας κα κυριαρχίας κα θελόδουλη ποθήκευση τς δαφικς κεραιότητος τς χώρας...

Δν εναι µόνον προγραµµατισµένος κα ξυφαινόµενος κα κατ’ ατς πιταχυνόµενος κρωτηριασµς τς πατρίδος...

Δν εναι µόνον λοµέτωπη πίθεση κατ τς στορίας, κατ τς θνικς κα λατρευτικς συνειδήσεως, κατ τς πολιτισµικς διοπροσωπίας τν ρθοδόξων λλήνων...

Δν εναι µόνον ποβάθµιση τς παιδείας σ «κπαίδευση», διαστροφ τς στορίας το θνους σ «πιστηµονικοφαν» ψεύδη, µετάλλαξη το ρθοδόξου-µολογιακο µαθήµατος τν θρησκευτικν σ θρησκειολογικ προπαγάνδα τς Νέας ποχς, κα κόµη τ κλείσιµο σχολείων!!!...

Δν εναι µόνον πίθεση κατ τς ρθοδόξου κκλησίας, τς µάνας κα τροφο το θνους, διαγραφ κα διαστρέβλωση τς παρουσίας της στν στορία του κα ποδόµηση τν διαχρονικν σχέσεών της µ τν λληνικ λαό...

Δν εναι µόνον νατροπ τς θνικς µοιογένειας κα τς πληθυσµιακς συνθέσεως το λληνικο λαο µ τν νόµιµη κα παράνοµη µαζικ µετανάστευση µουσουλµανικν πληθυσµν στν λλάδα...

Δν εναι µόνον παγόρευση µεταδόσεως τς Θείας Λειτουργίας τ Μεγάλη βδοµάδα κα τς εχς-εδήσεως «Χριστς νέστη!»...

Δν εναι µόνον γενικευµένη προδοσία το «πολιτικο προσωπικο», ς ντολοδόχου κα ργάνου τν ξουσιαστν-παγκοσµιοκρατν, τς Λέσχης Μπίλντενµπεργκ κα λλων σιωνιστικς κα παγκοσµιοκρατικς µπνεύσεως κα καθοδηγήσεως ξωθεσµικν κα σκοτεινν µηχανισµν· τόσο τν ατουργν πολιτικν σο κα —κυρίως ατκείνων πο νέχονται τος ατουργος κα ποδέχονται, δικαιολογον κα κουκουλώνουν τς ατουργίες τους...

Δν εναι µόνον τ λεκτρονικ δεσµ πο πιβάλλουν µ τν λεκτρονικ παρακολούθηση κα τν λεκτρονικ ταυτότητα, τ τσπ κα τ πάσης φύσεως φοβερ κα γνωστα στος πολίτες µέσα πο διαθέτει πιστήµη κα τεχνολογία σήµερα κα στ µέλλον...

Δν εναι µόνον κατάργηση το Συντάγµατος µ τν φαλκίδευση τν πολιτικν λευθεριν κα τν νθρωπίνων δικαιωµάτων...

Δν εναι µόνον τ πραξικόπηµα κατ το Συντάγµατος, κατ το πολιτεύµατος κα τν δηµοκρατικν θεσµν πο βρίσκεται σ πλήρη ξέλιξη...

Δν εναι µόνον κατάργηση τς ργατικς νοµοθεσίας κα κάθε νόµου πο προστατεύει τς πολιτικς λευθερίες κα τ νθρώπινα δικαιώµατα το πολίτη, λλ ντιστρατεύεται τν θελοδουλεία κα τν νεοαποικιοκρατία κα τ συµέροντα ντόπιων κα ξένων ργολάβων κα προµηθευτν κα τοκογλύφων...

Δν εναι µόνον νεο-ποικιοκρατία, πο δραιώνεται στ χώρα µ τς ληστρικς παραχωρήσεις-συµβάσεις σ διωτικς πιχειρήσεις δηµοσίων ργων ποδοµς (δρόµων, εροδροµίων, λιµανιν κ.λπ.), σ «πενδυτς» ο ποοι «πενδύουν» µόλις τ 8-10% το κόστους· ργα τ ποα καλονται ν πληρώνουν π δεκαετίες ο «χρστες τους» —κα µάλιστα πρν κατασκευαστον κα τος παραδοθον πρς χρήση, λλ κα κόµη ταν χουν ποπληρωθε!!!— λς κα ο πολίτες δν πληρώνουν δη περβολικος µέσους κα µµέσους φόρους κα τέλη κριβς γι ν τος παρέχει τ κράτος ατ τ κοινωνικ γαθά...

Δν εναι µόνον κατάσταση δουλείας πο πιβάλλουν στν λληνα πολίτη σο ζε λλ κα «κατάσχεση» το σώµατός του δίκην «πράγµατος» —αθαιρέτως καθισταµένου ς «γκεφαλικ νεκρο»— γι τν ν ζω σκύλευση κα κατακρεούργησή του κα µπορευµατοποίηση τν ργάνων του ς, τάχα, «δωρητο» λλ χωρς τ ρητ συναίνεση το δίου κα τς οκογενείας του, κα µάλιστα νεξαρτήτως τν θρησκευτικν κα θικν κα φιλοσοφικν πιστευµάτων του· τσι στε νθρωπος καθίσταται δολος στ ζω κα πργµα στν θάνατο, σ µίαν διότυπη κα «µετανεωτερικ» φαρµογ το ριστοτελικο: δολος=πργµα!...

Δν εναι µόνον τ ψεύδη κα παραπληροφόρηση, γκαιµπελικ προπαγάνδα πο ξαπολύουν π τ ντυπα καί, κυρίως, λεκτρονικ µέσα µαζικο κφοβισµο (ΜΜΕ) —τ κρατικ κανάλια κα τ κανάλια τν ργολάβων δηµοσίων ργων κα προµηθευτν— σχετικ µ τ χρέος τς χώρας, ποκρύπτοντας τν λήθεια: τν τρόπο τς δηµιουργίας του κα τς διογκώσεώς του, τος ατουργούς του κα τος διαχειριστές του, κείνους πο ενοήθηκαν κα τ καταλήστεψαν, καί, βεβαίως, ποκρύπτοντας τ γεγονς τι κατ τ µεγαλύτερο ποσοστό του ατ τ τροµακτικ χρέος εναι πλασµατικό!...

Δν εναι µόνον τι ποβάλλουν τν λληνικ λα σ πολύχρονη φτώχεια κα ξαθλίωση, τι καταδικάζουν τν λλάδα σ νοικτ ποτέλεια ξεπουλώντας τν πλοτο κα τ µέλλον της, τι τοιµάζονται ν κρωτηριάσουν τν πατρίδα· κα λα ατ µόνο κα µόνο γι ν «ξαναβγοµε στς γορές», δηλαδ γι ν ξαναδανειστοµε!!! στε ν βρεθοµε τάχιστα σ χειρότερη κατάσταση π τ σηµεριν µ κόµη µεγαλύτερο χρέος!!!...

Εναι λα ατ πο συµβαίνουν κα λλα πολλ —κα συµβαίνουν λα µαζπαγορευόµενα π τος παγκοσµιοκράτες εσβολες-κατακτητς κα κτελούµενα π τν κλεκτή τους δωσιλογικ κυβέρνηση κα µάλιστα το µειοψηφικο ποσοστο 20% το κλογικο σώµατος.

Εναι πόλυτος παγκοσµιοκρατικς λοκληρωτισµς τς σιωνιστικς λαίλαπας, τν ξουσιαστν το κόσµου τούτου, πο πελαύνει κατ τς λλάδος κα το λληνικο λαο.

Εναι σύγχρονος φασισµς τς Νέας ποχς, πο πιβάλλει τν Παγκοσµιοποίηση κα τ Νέα Τάξη Πραγµάτων στν πλανήτη, τν παγκόσµια οκονοµία, τν παγκόσµια κυβέρνηση/διακυβέρνηση µ τελικ σκοπ τν γκαθίδρυση τς Πανθρησκείας το ντιχρίστου.

Εναι προκάλυπτη δικτατορία το διεθνος τραπεζικο κα χρηµατιστηριακο κεφαλαίου, πο φαρµόζεται π λων τν λαν το κόσµου.

Εναι λα ατά, βεβαίως! λλά, δυστυχς, δν εναι µόνον ατά!!!

πάρχει κόµα κάτι πολ µεγαλύτερο, κάτι πολ χειρότερο, κάτι λέθριο:µωράνθη τ λας τς γς!...

ποστατήσαµε π τν Θεό!...

Προδόθηκε ρθόδοξη Πίστη µας στν Χριστό!...
Προδόθηκε ρθόδοξη κκλησία Του κα παραδόθηκε βορ κα λάφυρο κα σκύλευµα στος χθρούς Του, στ ργανα το ντιχρίστου!...

Προδόθηκε π κείνους πο µ τ συναίνεσή τους κα µ φοβερος ρκους κα φρικτς ποσχέσεις τάχθηκαν κριβς ν διαφυλάττουν τν αθεντικότητα τς Πίστεως κα τν κεραιότητα τς κκλησίας Του!...

Προδόθηκε π ναξίους, ρνησιχρίστους, αρετικος κα ατοµόλους πατριάρχες, ρχιερες, πισκόπους, κληρικούς, µοναχούς, γέροντες κα πνευµατικούς!...

Προδόθηκε π λους ατος πο ξουσιαστικς ποτελον τ«διοικοσα κκλησία» κα π κείνους πο διοτελς πηρετον τ αθαίρετο κα αταρχικ κα λοκληρωτικ καθεστώς της!... Καθεστώς, τ ποο οσιαστικ χει τεθε κτς τς κκλησίας το Χριστο, λλ χει πιβληθε π Ατς (λέ πολιτικς διαπλοκς κα οκονοµικν σκανδάλων κα θικν «διαιτεροτήτων» κα ξουσιαστικν λτ κα µασωνίας) κα λλοτριώνει τ ρθόδοξο φρόνηµα ντς Ατς!... Καθεστς πο σχηµονε κατ το ερο Εαγγελίου, κατ τς ερς Παραδόσεως, κατ τς γιοπατερικς Διδασκαλίας κα Παρακαταθήκης, κατ τν γίων Οκουµενικν κα λλων Συνόδων, κατ τν ερν Κανόνων!...


Κα κόµη· γία ρθοδοξία µας γκαταλείφθηκε —κατ τ µεγαλύτερο µέρος του— π τν λαό· τν ν πολλος λιγωροντα κα οκειοθελς γνοοντα κα νοήτως θελοτυφλοντα κα περ πολλν τυρβάζοντα κα περ φηµέρων µεριµνοντα κα διακρίτως πακούοντα σ ψευδο-πισκόπους, σ ψευδο-γέροντες, σ ψευδο-πνευµατικούς, πο τεχνηέντως το «σερβίρουν» τν πνευµατικ φησυχασµό· νησυχοντες ποκλειστικ γι τν ξουσία κα τ προνόµια κα τ φέλη πο τος προσφέρει τ καθεστς στ ποο νήκουν κα πειθήνια κα διοτελς τ πηρετον!...

Λίγοι ντιλαµβάνονται τί συµβαίνει· τι γία ρθοδοξία µας ξουνιτίζεται, δυτικοποιεται, οκουµενιστικοποιεται!...

κόµη λιγότεροι ντιδρον, νδιαφέρονται, µιλον, κινονται· γι ν ποστον χλευασµούς, βρεις, προπηλακισµούς, πειλές, διώξεις!...

λάχιστοι προχωρον στν ποτείχιση, τν ποία συνιστον σ καιρ αρέσεως τ ερ Εαγγέλιο, ερ Παράδοση, ο γιοι κα θεοφόροι Πατέρες τς κκλησίας, ο ερο Κανόνες, διαχρονικ πρακτικ στν κκλησιαστικ στορία!...

Μετρηµένοι στ δάκτυλα το νς χεριο ο ερες, ο λειτουργο το ψίστου, πο πράγµατι παραµένουν λειτουργοί Του, κενοι πο ποτειχίζονται —ν κα δν µονοον µεταξύ τους!...

Μικρ τ λµµα, λλ ρκετ γι ν κρατήσει τν λπίδα κα ν προσελκύσει τ λεος κα τ χάρη κα τν ελογία το φιλανθρώπου κα πανοικτίρµονος Τριαδικο Θεο µας!...

λλ ντας σ ατ τν κατάσταση στρατευοµένη κκλησία Του κι µες λληθωρίζοντας —λλοι περισσότερο, λλοι λιγότερο, λλοι νεχόµενοι, λλοι λιγωροντες, λλοι «πακούοντες», λλοι φιλαρχοντες— πρς τν Οκουµενισµ κα τν Συγκρητισµό, πρς τν ντίχριστο, χοντας µωρανθε τ λας το κόσµου, πς ν περβοµε τς δοκιµασίες µ τς ποες σύνορη κα τελεύτητη γάπη Του πρς τ πλάσµατά Του προσπαθε ν µς συνετίσει κα ν µς σώσει;

γιος Κοσµς Ατωλς µς προειδοποε: Μπορον ν µς πάρουν τ πάντα, κτς π τν ψυχή µας· ατ θ τ χάσουµε µόνον ν τν παραδώσουµε µες ο διοι!

Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο. π τ περιοδικ «Κοσμς Φλαμιτος», τχ. 07 (2011) 1-4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου