Σάββατο 25 Ιουνίου 2011

Ἱερά Σύνοδος


ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
† ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΗ

† ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς & ∆ιαυλείας κ. ΑΚΑΚΙΟΣ


† ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης & ∆ηµητριάδος κ. ΜΑΞΙΜΟΣ


† ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης & Πλαταµῶνος κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


† ὁ Μητροπολίτης Εὐρίπου & Εὐβοίας κ. ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ


† ὁ Μητροπολίτης Ἀµερικῆς κ. ΠΑΥΛΟΣ


† ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς & Σαλαµῖνος κ. ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ


† ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ


† ὁ Μητροπολίτης Πόρτλαντ & Δυτικῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν κ. ΜΩΫΣΗΣ


† ὁ Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ


† ὁ Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. ΦΩΤΙΟΣ


† ὁ Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΣ† ὁ Ἐπίσκοπος Θεουπόλεως κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ† ὁ Ἐπίσκοπος Λόχ Λόμαντ κ. ΣΕΡΓΙΟΣ


ΣΧΟΛΑΖΟΝΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ

† ὁ Μητροπολίτης πρώην Αὐστραλίας κ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου