Κυριακή 24 Απριλίου 2011

Ο Πανάγιος Τάφος

Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει, καὶ οὕτω βοήσωμεν· 
Χριστὸς ἀνέστη


Ο πανάγιος Τάφος του Κυρίου μας, στα Ιεροσόλυμα σε τρισδιάστατη αναπαράσταση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου