Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2010

B' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΩΝ

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΝΕΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ Η΄ ΣΥΝΗΘΕΙΑ;        Ὁ Σύνδεσμος τῶν νέων της Ἐκκλησίας μας, στά πλαίσια τῶν δραστηριοτήτων του, διοργάνωσε τό Σάββατο 3/16 Ὀκτωβρίου 2010, τή Β΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στό Δῆμο Ἀχαρνῶν.
.
          Ἡ Σύναξη ἄρχισε στίς 9:30 π.μ. μέ προσευχή ἐνῶ ἡ προσέλευση νέων ἀκόμη συνεχιζόταν. Περίπου 370 νέα παιδιά, κυριολεκτικῶς ἀπό ὅλη τήν Ἑλλάδα, μέ τίς νεανικές τους παρουσίες καί τή ζωντάνια τούς πλημμύρισαν ἀσφυκτικά τήν εὐρύχωρη αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου Ἀχαρνῶν, ἡ ὁποία ἀποδείχτηκε πολύ μικρή! Συγκινητική ἡ παρουσία τῶν νέων ἀπό Λάρισα, Βερδικοῦσα, Χαλκίδα, ἰδιαίτερα ὅμως ὅλων ἐκείνων τῶν νέων πού ταξίδεψαν ὅλη τήν νύχτα ἀπό Κομοτηνή, Φλώρινα καί Θεσσαλονίκη.
.
          Τά φῶτα χαμήλωσαν καί ἡ σύναξη ἄρχισε μέ ἀφιέρωμα τιμῆς καί μνήμης στόν πολυσέβαστο Μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Χρυσόστομο, ἀπό τόν Μητροπολίτη Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, μέ ταυτόχρονη παρουσίαση ἀνέκδοτου φωτογραφικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τήν παιδική του ἡλικία μέχρι καί τήν ἡμέρα τῆς τελευτῆς του. Ὁ Μητροπολίτης, ἐμφανῶς συγκινημένος, δέ δίστασε νά μοιραστεῖ μέ τούς νέους ἀκόμη καί στιγμές δικές του προσωπικές πού εἶχε μέ τόν μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο ὁ ὁποῖος, ὅπως τόνισε, εἶχε πάντα μιά ἀνοιχτή ἀγκαλιά ἀγάπης γιά ὅλους ἀκόμα καί γιά ἐκείνους πού τόν εἶχαν πικράνει. Τήν ἀπόλυτη σιγή πού ἐπικρατοῦσε στό νεανικό κοινό, ἦρθε νά διαλύσει ἡ βροντερή καί καθαρή φωνή τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου, ὁ ὁποῖος μέσα ἀπό ἕνα βιντεοσκοπημένο ἐμπνευσμένο δεκάλεπτο κήρυγμα, ἀπηύθυνε ἕνα μήνυμα πρός ὅλους τους παρευρισκομένους, τό ὁποῖο συμπυκνώνεται στίς ἑξῆς δύο λέξεις: «Ὀρθοδοξία καί Ὀρθοπραξία». Πάνω σε αὐτό τό μήνυμα, βασίστηκαν καί οἱ δύο ἐπακόλουθες κύριες εἰσηγήσεις.
.
        Στή συνέχεια, ἔγινε παρουσίαση τῶν ποικίλων δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου σέ κεντρικό καί τοπικό ἐπίπεδο, οἱ ὁποῖες παρουσιάστηκαν ἀκροθιγῶς καί ἐν συντομία. Ἀγρυπνίες, συγκεντρώσεις ἐνδυμάτων καί τροφίμων, προσκυνηματικές ἐκδρομές, ἐθελοντικές αἱμοδοσίες καί ἐκδηλώσεις στή Λάρισα καί στή Θεσσαλονίκη εἶναι μερικές μόνο ἀπό αὐτές. Ὅλοι προσκλήθηκαν νά συμμετάσχουν στήν ἑπόμενη ἐθελοντική αἱμοδοσία τοῦ Συνδέσμου πού θά λάβει χώρα στίς 23 Ἰανουαρίου στόν Ἄγ. Ἀθανάσιο στήν Ν. Φιλαδέλφεια ἐνῶ ἡ παρουσίαση ἔκλεισε μέ τήν εὐχή καί προτροπή «ὁ Κύριος μας, νά εὐλογήσει τό μεγάλο αὐτό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὥστε νά αὐξηθεῖ καί νά στελεχωθεῖ ἀπό νέους μέ μεράκι, ζῆλο καί ὄρεξη γιά ἐθελοντική προσφορά καί θυσιαστική διακονία στόν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου. Οἱ νέοι του Σήμερα εἶναι ἡ ἐλπίδα τοῦ Αὔριο, τό μέλλον καί ἡ συνέχεια».
.
          Μετά ἀπό ὀλιγόλεπτο διάλειμμα γιά καφέ καί ἀναψυκτικά ἀκολούθησαν οἱ δύο κύριες εἰσηγήσεις τοῦ Συνεδρίου.
.
SynaxiNeon4
...        .
Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος ἔφερε ὅλους ἐνώπιόν του ἐρωτήματος, «Ὀρθόδοξος Νέος: ἐπιλογή ἤ συνήθεια;» προτρέποντας τούς νέους νά ἐρευνοῦν, νά ἀναζητοῦν τό Θεό, ἔχοντας ὡς κύρια ὅπλα στή φαρέτρα τους τή νηστεία, τήν ἀγρυπνία καί τήν προσευχή.
 .

          .
Στή συνέχεια, ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, στήν εἰσήγησή του μέ θέμα «Πιστεύω ὀρθά- ἀγαπῶ ἀληθινά», ἀνέλυσε πῶς ἀπό τήν ὀρθή πίστη καί βίωμα, ὁδηγούμαστε στήν ἀληθινή ἐν Χριστῷ Ἀγάπη. Μόνο ὅταν ἀντιμετωπίζουμε τούς συνανθρώπους μας ὡς εἰκόνες Χριστοῦ καί ἔχουμε ὡς πρότυπο θυσιαστικής ἀγάπης τήν σταυρική Του θυσία, μποροῦμε ἐκφράσουμε σέ ὅλες της τίς ἐκφάνσεις τήν γνήσια ἀγάπη, πρός τόν διώκτη καί συκοφάντη μας, τόν φυλακισμένο καί ἀναξιοπαθοῦντα, τόν ἁμαρτωλό καί τόν αἱρετικό, τήν ἀγάπη μας πρός τούς γονεῖς καί τήν πατρίδα, τήν ἀγάπη τοῦ συζύγου πρός τήν σύζυγο.
.
SynaxiNeon5
         .
Ἰδιαίτερα, συγκινητική ἦταν ἡ στιγμή ποῦ στήν αἴθουσα ἐμφανίστηκε (στήν πρώτη του δημόσια ἐμφάνιση μετά τήν ἐκλογή τοῦ) ὁ νεοεκλεγεῖς Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ. Καλλίνικος. Ὅλοι οἱ νέοι τόν ὑποδέχτηκαν ὄρθιοι μέ χειροκροτήματα καί φωνάζοντας τό «Ἄξιος». Ἀπεύθυνε χαιρετισμό ἀγάπης καί εὐχαριστίες πρός ὅλους τους νέους, γιά τήν ἐπιλογή τους νά εἶναι ὀρθόδοξοι ἀλλά καί γιά τή συμμετοχή τους στή Σύναξη, ἐνθυμούμενος καί αὐτός τό δικό του νεανικό ζῆλο γιά κατηχητικές καί κατασκηνωτικές δραστηριότητες, ἐκφράζοντας παράλληλα τήν ἐλπίδα πώς τέτοιες συνάξεις θά ὑπάρξουν σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα.
.
          Ἀκολούθησε γεῦμα (δεῖγμα ἀμέριστης συμπαράστασης τοῦ πιστοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας μας καί Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκευτικῆς Κοινότητος τῶν Γ.Ο.Χ., κ. Κωνσταντίνου Καραμήτσου) καί κατόπιν προβολή τῆς ταινίας «ντοκυμαντέρ» γιά τήν συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στούς ἀγῶνες τοῦ ἔθνους. Οἱ νέοι καί νέες  μέλη τῆς νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας μας φωτογραφήθηκαν μαζί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπό μας καί ἕνας-ἕνας ἔλαβαν τήν εὐλογία του μαζί μέ ἀναμνηστικό δῶρο.
 .
 
.  .        
Σύντομο χαιρετισμό ἀπηύθυνε πρός τούς νέους καί ὁ Δήμαρχος Ἀχαρνῶν κ. Παναγιώτης Φωτιάδης, ὁ ὁποῖος μέ τόν κ. Θεόφιλο Ἀφουξενίδη καί τήν κά Ἀβραμίδου Ἑλένη ὁμού, φρόντισαν γιά τήν φιλόξενη παραχώρηση τῆς αἴθουσας αὐτῆς τοῦ δημαρχιακοῦ μεγάρου καθώς καί γιά κάθε ἄλλη παροχή καί διευκόλυνση.
.
          Τέλος, Ἀρχιεπίσκοπος, Ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί νέοι ἔβγαλαν ἀναμνηστική φωτογραφία, στόν προαύλιο χῶρο, καί τό συνέδριο ἔληξε μέ προσευχή ἀπό τόν Μακαριώτατο.
 .
          Ἡ Συντονιστική Ἐπιτροπή τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθόδοξου Συνδέσμου, ποῦ ἀποτελεῖται ἀπό τούς Κωνσταντῖνο Πάνο, Λεωνίδα Πίττο καί Εὐσεβία Σφακιανάκη, φρόντισε γιά τήν ἄρτια διοργάνωση τῆς Σύναξης.
 .
           Ἦταν μία ἀξέχαστη ἐμπειρία γιά ὅλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου