Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

Χρυσοστόμου Β' του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Αιωνία η μνήμη!

Archbshp          «...Τοιοῦτος, ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ, ὑπῆρξεν ὁ σεπτός πρωθιεράρχης ἡμῶν τοῦ ὁποίου τόν προσωρινόν ἀποχωρισμόν θρηνοῦμεν, καί καθ' ὅσον χρόνον θά ζῶμεν, εἰσέτι θά θρηνῶμεν. Ναί σεπτέ ποιμενάρχα, ἐν ταύτῃ τῇ ἐσχάτῃ ὥρα πού ἀναχωρεῖς διά τούς οὐρανούς καταλείποντας ἡμᾶς ὀρφανούς ἐπί τῆς γῆς, σέ παρακαλοῦμεν μή μᾶς ἐγκαταλείπῃς ὀρφανούς εἰς τούς οὐρανούς.
          Ἡμεῖς ὑποσχόμεθα, ὅτι ἡ μνήμη σου εἰς ἡμᾶς τό ποίμνιόν σου θά εἶναι γιά πάντα σεβαστή. Ὁσάκις θά εἰσερχώμεθα εἰς τούς ἱερούς ναούς καί θά ἀντικρίζωμεν τόν θρόνον σου, νοερῶς θά βλέπωμεν καί σέ, μέ ὑψωμένην τήν δεξιά σου χεῖρα νά μᾶς εὐλογεῖς.
          Δεήθητι, Πάτερ καί Δέσποτα, μεθ' ὅλων τῶν ἀειμνήστων συνιεραρχῶν σου εἰς τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν, νά σκέπῃ, νά εἰρηνεύῃ τήν Ἐκκλησίαν καί νά ἀναδείξῃ διάδοχόν σου τόν δυνατόν καί χρήσιμον, ἡγούμενον καί φύλακα Αὐτῆς!
          Μνήσθητι, ὧ σεβαστέ ποιμενάρχα ἡμῶν αἰτούμενος ἁμαρτημάτων ἄφεσιν, καί αἰωνίου βασιλείας τήν ἀπόλαυσιν! Ἀμήν!».
         (Ἀπό τήν ὁμιλίαν τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλινίκου εἰς τήν ἐξόδιον ἀκολουθίαν τοῦ Μακαριστοῦ Πρωιεράρχου ἡμῶν)

Ἐλήφθη από ΕΔΩ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου