Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2010

Ψήφισμα Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ


Ψήφισμα : 6-19/9/2010

   Ἐπί τῇ κοιμήσει τοῦ πολυσεβάστου καί πνευματικοῦ μας πατρός, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἐλλάδος, Κυροῦ Χρυσοστόμου τοῦ Β’, συνῆλθε ἐκτάκτως τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητας στά Γραφεῖα αὐτοῦ, τήν Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2010, διά νά ἐκφράσει τή θλίψη καί ὁδύνη του γιά τήν μεγάλη ἀπώλεια, ἐνός ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός πού σημάδεψε ἀνεξίτηλα τήν πορεία της  Ἐκκλησία μας.  Γιά τό λόγο αὐτό ἀποφασίζεται:
1ον Νά ἀναρτηθεῖ μεσίστια ἡ σημαία στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κολωνοῦ.
2ον Να ἡχήσουν πένθιμα οἱ καμπάνες ἔως τελέσεως τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας του.
3ονΝα παρευρεθεῖ σύσσωμο τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς Κοινότητας στήν Ἐξόδιο ἀκολουθία του.
4ον Να δοθεῖ ὡς δωρέα, ἀντί στεφάνων, τό ποσό τῶν 500 €, στό Φιλανθρωπικό Ἱδρυμα Κυρίων καί Δεσποινίδων «Παναγία ἡ Ὀδηγήτρια» ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του. 
Ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπός μας, στάθηκε ἕνας πολύτιμος συνεργάτης τῆς Κοινότητας, τοῦ ἱστορικοῦ αὐτοῦ Συλλόγου, καί εὐλόγησε τίς προσπάθειες του, ὥστε μέ τίς εὐχές του νά δραστηριοποιείται σέ διαφόρους ἐκκλησιαστικούς τομεῖς μέ ὁμόνοια, ἁγάπη καί χριστιανικό ἦθος, βοηθώντας μέ τίς μικρές του δυνάμεις τό δύσκολο ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Αὐτή τή  στιγμή αἰσθανόμαστε τό χρέος νά ἐκφράσουμε τήν ὁδύνη, ἀλλά καί τήν εὐγνωμοσύνη μας γιά τό πρόσωπό του καί νά ἀναπέμψουμε θερμή προσευχή στόν Ζωοδότη Χριστό, νά ἀναπαύσει τήν ψυχή τοῦ μεταστάντος, λίαν ἀγαπητοῦ ἀρχιεπισκόπου μας καί νά τόν καταξιώσει τήν κατοίκηση μέ τούς ἁγίους του. Εἴμαστε πεπεισμένοι ὅτι καί μετά τήν ἐξοδό του δέν θά παύσει ἀπό τούς οὐρανούς νά πρεσβεύει γιά τήν εὐόδωση τῆς Ἐκκλησίας τίς ὁποῖας ἠγήθηκε καί γιά τήν ὀποῖα τόσο ἀγωνιοῦσε.
Ἀνάλωσε ὁλόκληρη τή ζωή του στήν ὑπηρεσία τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀγωνίσθηκε μέ σθένος καί συνέπεια ἐναντίον τῆς αἰρέσεως τοῦ Νεοημερολογίτικου Οἰκουμε-νισμοῦ. Ἀνόρθωσε τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν κρίσιμη κάμψη πού τίς ἔμελλε νά περάσει καί τίς προσέδωσε σέ μεγάλο βαθμό τήν παλαιά της αἴγλη. Προσέδωσε κῦρος στή συνοδικότητα καί σεβάστηκε τόν κορυφαίο αὐτό θεσμό. Εἴμαστε βέβαιοι ὅτι τή συνοδικότητα αὐτή θά διαφυλάξουν οἱ συνεχιστές ἀρχιερεῖς καί ὄτι θά ἐργαστοῦν ἑνωμένοι καί ἀγαπημένοι γιά τήν φιλτάτη Ὀρθοδοξία.
Ὁ Μακαριστός Ἱεράρχης μᾶς ἀφήνει τήν παρακαταθήκη νά συνεχίσουμε τήν πορεία του μιμούμενοι τήν ἀνιδιοτέλειά του, προπάντων τήν ἀνεξικακία του, τή σύνεση μέ τήν ὀποῖα διηύθυνε τά ἐκκλησιαστικά πράγματα καί τή συνέπεια του στη διαφύλαξη τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς κανονικότητας τῆς Ἐκκλησίας. Αἰσθανόμαστε κι ἐμεῖς ὡς συναγωνιστές του τό ἴδιο χρέος νά διαφυλάξουμε τήν Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία, τήν Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καθαρή ἀπό πάσης αἰρέσεως, καινοτομίας καί ἀνομίας.
Τοῦ Μακαριωτάτου Χρυσοστόμου τοῦ Β’, αἰωνία ἡ μνήμη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου