Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Β' Πανελλήνια Σύναξη Νέων
Ἀριθμός Πρωτ. γ-  1361

Ἐν Ἀθήναις,  11/24 - 9- 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

 

Πρὸς

Τό  εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ' ἡμᾶς Ἐκκλησίας

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

          Ἡ ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου μᾶς συνεκλόνησεν ἅπαντας. Ἔχομεν ὅμως χρέος νά ἐξακολου­θή­σω­μεν τὸν ἔργον διὰ τὸ καλόν τῆς Ἐκκλησίας, μάλιστα δέ διὰτούς νέους ἀνθρώπους πρός τούς ὁποίους ὀφείλομεν νὰ μεταλαμπαδεύσωμεν τήν πατρώαν εὐσέβειαν. Τοῦτο τό ἔργον ἀνέλαβεν κυρίως ὁ Νεανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος («Νε.Ο.Σ.»), ὁ ὁποῖος ἱδρύθηκε τῇ εὐλογίᾳ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας καί ἀποτελεῖ τὴν συνέχειαν τῆς Ἑνώσεως Νέων τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ ὁποία προσέφερε πολλά εἰς τὸν Ἱερὸν Ἀγῶνα, εἰς τοὺς καιρούς τῶν διωγμῶν.
          Εἰς τὰ πλαίσια τῆς προσπαθείας ταύτης ὁ Νεανικός Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος, συγκαλεῖ τὴν Β’ Πανελλήνιαν  Σύναξιν Ὀρθοδόξων Νέων, τήν 3ην/16ην Ὀκτωβρίου τρέχοντος ἔτους, εἰς τὰς 9:00 π.μ. εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Δημαρχείου Ἀχαρνῶν (Λεωφ. Φιλαδελφείας 87, εἰς Ἀχαρνάς, τηλ. 210.2415300) ἡ ὁποία ἔχει ὡς θέμα: «Ὀρθόδοξος νέος: ἐπιλογή ἢ συνήθεια». Τὸ θέμα τοῦτο ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν τόνωσιν τῆς αὐτοσυνειδησίας τῶν νέων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ὥστε νὰ εἶναι μέλης Αὐτῆς ἐκ πεποιθήσεως καί ὄχι ἐπειδή ἔτυχε ἁπλῶς νὰ γεννηθοῦν ἀπό γονεῖς γνησίους Ὀρθοδόξους.
          Ὅθεν προτρέπομεν ἅπαντας τοὺς νέους νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν Σύναξιν, οἱ ἐφημέριοι καὶ οἱ γονεῖς νὰ ἐθαρρύνουν τὴν νέα γενεά πρὸς τὸν σκοπόν τοῦτον. Αἱ συμμετοχαί θὰ πρέπει νὰ δηλωθοῦν προηγουμένως. Πληροφορίαι εἰς τὸν Σύνδεσμον ἑκάστης Ἐνορίας, εἰς τὰ τηλέφωνα: 6934109408, 6974556186, 6972630980, καὶ εἰς τὴν διεύθυνσιν ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου syndesmosneon@gmail.com

Ὁ Γραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
†  Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου