Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2010

Ιδού καιρός μετανοίας...

.
Έφθασε λοιπόν ο καιρός αγαπητοί, όπου ένας νέος λατρευτικός κύκλος ανοίγει. Δεν είναι άλλος από την κατανυκτικότερη περίοδο του εκκλησιαστικού έτους˙ το Τριώδιον και η Τεσσαρακοστή.  Μία περίοδος παρεξηγημένη από τους πνευματικά αδιάφορους χριστιανούς οι οποίοι επιδίδονται σε διονυσιακές διασκεδάσεις και σε μία τυπολατρική τήρηση κάποιων «εθίμων», όπως π.χ. η νηστεία της Καθαράς Δευτέρας. Για τους ενσυνείδητους όμως Χριστιανούς,  είναι ένα δεύτερο Βάπτισμα αναγέννησης, ένα ταξίδι εσωτερικής μεταστροφής και αναζήτησης, με έντονο το στοιχείο της χαρμολύπης, μία πορεία συνάντησης Θεού και ανθρώπου. Πορεύεται ο Χριστός προς τον πιστό, πορεύεται κι ο πιστός προς τον Χριστό ο οποίος είναι η αρχή και το πλήρωμα πάντων! Εκείνος θυσιάζει τη ζωή του σταυρούμενος, ο άνθρωπος θυσιάζει τον παλαιό εαυτό του σταυρώνοντάς τον!

Η περίοδος λοιπόν του Τριωδίου, μία περίοδος δέκα εβδομάδων, ξεκινά από την  Κυριακή του Τελώνου & Φαρισαίου  και τελειώνει το Μέγα Σάββατο. Ο λατρευτικός πλούτος της περιόδου αυτής, είναι πραγματικά θαυμαστός. Μεγάλοι ποιητές και μουσουργοί της Εκκλησίας μας συνέθεσαν υπέροχους ύμνους και καταπληκτικές ακολουθίες αποκλειστικά για ολόκληρη αυτή την περίοδο, με αποκορύφωμα τις ιερότατες ακολουθίες της Μεγ. Εβδομάδος. Οι προηγιασμένες Θείες Λειτουργίες, οι Κατανυκτικοί Εσπερινοί τα απογεύματα των Κυριακών, τα Μεγάλα Απόδειπνα, ο Μέγας Κανών, οι Χαιρετισμοί της Θεοτόκου. Μία υμνολογία, προσαρμοσμένη έτσι ώστε να διεγείρει στους πιστούς βαθειά συναίσθηση αμαρτωλότητας, πένθους, συντριβής, διάθεση μετανοίας και θερμή ικεσία για άφεση αμαρτιών, αλλά παράλληλα και σκιρτήματα χαράς. Αυτή τη χαρά της προσμονής για το Δώρο που θα πάρουμε και που για χάρη του απαρνούμαστε όλα τ’ άλλα δώρα. Το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου. Άρα, λύπη και πένθος για την αμαρτία και ελπίδα και χαρά για τη σωτηρία.

Ως φιλόστοργος παιδαγωγός η Εκκλησία συνοδοιπορεί μαζί μας και μας προγυμνάζει θεσπίζοντας αυτές τις 4 Κυριακές του ιερού Τριωδίου, σαν μία περίοδο προερτίου καθάρσεως όπως λέγει και ο Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος. Η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, η Κυριακή του Ασώτου, η Κυριακή της Απόκρεω και της Τυρινής.

Με την πρώτη Κυριακή, την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, ανοίγει η ιερά πύλη του Τριωδίου. Η προσευχή, η νηστεία και η δικαιοσύνη του επιφανειακά δικαίου αλλά και υπερηφάνου Φαρισαίου, αποδοκιμάζονται από τον Θεό καθότι αυτός «ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν» εισακούοντας έτσι τον ταπεινό και συντετριμμένο τελώνη να φωνάζει:  «Ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ». 

Την Κυριακή του Ασώτου, για την οποία έχει γραφεί πως αν όλες οι γραφές χανόντουσαν και έμενε μόνο αυτή η περικοπή, αυτό θα ήταν και αρκετό, φαίνεται πώς επιβραβεύει ο Θεός Πατήρ το παιδί Του αυτό που «έρχεται εἷς εαυτόν». Ένας Πατέρας πού χάρισε απεριόριστη ελευθερία στο πλάσμα του και εκείνο όμως «δαπανήσας ἀσώτως τήν θεία δωρεά, ἐμακρύνθή εἰς χώραν μακράν».


Η προτροπή προς μετάνοιαν γίνεται πιο έντονος στην τρίτη προπαρασκευαστική Κυριακή, τήν Κυριακή της Απόκρεω. Τώρα ως μέσο προτροπής πρός μετάνοια για την αφύπνησι και των πιο ραθύμων ψυχών χρησιμοποιείται το αίσθημα του φόβου. Φόβου προ της δικαίας κρίσεως του Θεού κατά την «φοβεράν καί ἀδέκαστον παρουσίαν» του Χριστού «όταν έλθει ο Κριτής καθήμενος επί θρόνου δόξης, τότε βίβλοι ανοίγονται και τα κρυπτά δημοσιεύονται, αποδίδωσιν ενί εκάστω κατά τα έργα αυτού».


Την Κυριακή της Τυρινής γίνεται ανάμνησις της εξόδου του Αδάμ από του Παραδείσου. Δεν ήταν τόσο η παρακοή των πρωτοπλάστων που τους έφερε την πτώση, όσο η αμετανοησία τους στο γλυκό κάλεσμα του Κυρίου «Ἀδάμ ποῦ εἶ;» για επιστροφή και αναγνώριση του λάθους τους. Έτσι έχασαν την θεϊκή αγάπη, έμειναν γυμνοί από την λαμπρότητα της θεϊκής χάριτος και «εκάθησεν Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και έκλαυσεν πικρώς». Έκλαψε για την απώλεια της θεϊκής παρουσίας και χάριτος από την καθημερινότητά του και για την καταβαράθρωσή του στην άβυσσο της άνευ Θεού ζωής. Η ιδιότητα μας σαν δημιουργήματα, εξυπακούει την κατανάγκη εξάρτηση μας από τον Δημιουργό μας, την «πηγή της ζωαρχίας», αυτόν ο οποίος μας έδωσε ζωή. Αμαρτία είναι η αυτονόμηση μας˙ το να ακολουθούμε το δικό μας θέλημα και όχι το δικό Του.

Δεν έχει σημασία τι παρελθόν μπορεί να έχει κανείς. ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Αυτό είναι το μυστικό. Και μετανοώ σημαίνει αλλάζω, αλλάζω ολοκληρωτικά τη ζωή μου, αρνούμαι, με όλη μου την καρδιά την αμαρτία, αλλάζω νοοτροπίες. «Μετάνοια εστί το μισήσαι την αμαρτίαν και αγαπήσαι την αρετήν και εκκλίναι από του κακού και ποιήσαι το αγαθόν» όπως σημειώνει ο Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς.  Νοιώθω με όλη μου την ύπαρξη, το αδιέξοδο και το απόλυτο πουθενά στο οποίο με οδηγεί ο δρόμος που ακολουθώ, και ψάχνω πλέον καινούριο δρόμο, το δρόμο της επιστροφής πρός την «πατρικήν ἑστίαν». Τον Παράδεισο.

Γίνεται φανερό λοιπόν, γιατί η Εκκλησία θέσπισε την μετάνοια και την εξομολόγηση ως ένα εκ των επτά Μυστηρίων για τη σωτηρία μας. Μόνο μέσω της εκκαθάρισης της ψυχής μας, και της συμμετοχής μας στα Άγια Μυστήρια, ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την επιστροφή μας εκεί που ήμασταν.

Ανοίγεται και πάλι το «στάδιον των αρετών», η ευλογημένη περίοδος των πνευματικών αγώνων.  «Ψυχή μου, ψυχή μου, ανάστα, τι καθεύδεις; Το τέλος εγγίζει και συ μέλλεις θορυβείσθαι;» «Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος»  αγαπητοί φίλοι, «ιδού καιρός μετανοίας»  κατά την ρήση του Απ. Παύλου. «Οι βουλόμενοι» την πνευματική άθληση «εισέλθετε». 

 Λ.Μ.Π.
.
.

Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2010

Μήνυμα Θεοφανείων του Αρχιεπισκόπου


         Εορτή ουρανού και γης. Η παρουσία του Θεού Λόγου εις τον κόσμον ως Θεανθρώπου, ήνωσε τα δύο γην και ουρανόν εις εν δια την σωτηρίαν του ανθρωπίνου γένους. Είναι η εορτή των Φώτων, όπως την αποκαλεί ο κόσμος.
 Είναι το χαρακτηριστικόν φως «το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» διότι φως αυτολαμπές είναι η Θεότης, καθώς ο Κύριος διαγορεύει: «Εγώ ειμί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμοί, ου μη περιπατήση εν τη σκοτία, αλλ’ έξη το φως της ζωής.» (Ιωάνν. Η’ 12).
 Το αυτό και ο Δαβίδ προαναγγέλει λέγων: «Προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίσθητε και τα πρόσωπα ημών ου μη καταισχυνθή».
 Φως αυτολαμπές ο Θεός, η πηγή του φωτός.
 Το υπερφυές μυστήριον της Τρισυποστάτου Θεότητος, γίνεται κατά την σήμερον αισθητόν δια της επιφανείας των τριών προσώπων, εν τω Ιορδάνη, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος.
 Η φωνή του Θεού Πατρός μαρτυρεί την Υιότητα του βαπτιζομένου, Θεού Λόγου και το Άγιον Πνεύμα εν είδει περιστεράς υπερίπταται του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, εις μαρτυρίαν της Τρισηλίου Θεότητος.
 Εφωτίσθημεν οι άνθρωποι πλήρως εκ της υπερφώτου σήμερον εορτής περί της αληθινής πίστεως, ως και περί της προελεύσεώς μας και του εν τω βίω τούτω προορισμού μας, ως θεϊκών δημιουργημάτων. Χάριν ημών δε ο Πλάστης ημών Θεός περιεβλήθη εν πολλή ταπεινώσει ανθρωπίνην σάρκα και εβαπτίσθη εν τω Ιορδάνη ο αναμάρτητος ως εις εκ των πολλών βαπτιζομένων υπό του Ιωάννου, τύπος γενόμενος του ημετέρου βαπτισμού προς Θεϊκήν υιοθεσίαν.
 Επίκεντρον δε όλων τούτων τυγχάνει η ορθόδοξος πίστις, ως το απαύγασμα του θεϊκού φωτός. Και επί το αναλυτικώτερον, ο ορθός προσανατολισμός εις τα περί Θεού και η Πνευματική εν Χριστώ ζωή. Δηλαδή Ορθοδοξία και Ορθοπραξία.
 Ταύτην την πίστιν παρέλαβον απ’ ευθείας οι θείοι Απόστολοι εκ του Θεού διο και πρώτοι εξέθεσαν όρους και κανόνας δια την ορθήν πορείαν της Εκκλησίας.
 Αυτήν παρέλαβον εκ των Αγίων Αποστόλων και οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας και μας εκληροδότησαν, ως πολύτιμον θησαυρόν και ιεράν παρακαταθήκην.
 Αυτήν την πίστιν ομολογούμεν το μικρόν ποίμνιον του Χριστού, οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι, οι οποίοι μετά πολλού προς Αυτήν σεβασμού και αγάπης, ως συνεχισταί των σεπτών παραδόσεων αγωνιζόμεθα επί 86 έτη τον καλόν αγώνα, μετά απηνών διωγμών και χλευασμών.
 Διακρατώμεν δε μετά θυσιών τον πολύτιμον τούτον μαργαρίτην της ορθοδόξου πίστεως, υπήκοντες εις τον Θεορρήμονα Παύλον λέγοντα: «Εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα.»
 Όσαι δε ανθρώπιναι επινοήσεις παρεισέφρυσαν διαχρονικώς εις την ορθόδοξον πίστιν του Χριστού, είναι κατασκευάσματα διαβολικής διαστροφής της αληθείας, εις το σκότος των αιρέσεων.
 Ο,τι ηγνόει μέχρι Χριστού η ανθρωπότης περί Θεού, το εδιδάχθη εν τελειότητι κατά την σήμερον και οφείλει να το κρατήση ως αρχήν.
 Εις Θεός εν τρισί προσώποις. Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος. Μία φύσις και Αρχή, αχώριστος, ομότιμος, σύνθρονος, άτμητος, ασύγχυτος, προαιώνιος.
 Διο και εν μεγάλη τη φωνή αναβοά η Εκκλησία εν χαρά:
 «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον. Εύρωμεν πίστιν αληθή αδιαίρετον Τριάδα προσκυνούντες αύτη γαρ ημάς έσωσεν».
 Δυστυχώς όμως, η υλιστική εποχή μας, βρίθει αιρέσεων και αποστασίας από της αληθείας και προβάλλει ως υπόθεσιν δήθεν αγάπης, την ένωσιν μετά των αιρετικών και όλως ιδιαιτέρως του Πάπα, μετά του οποίου ο προκαθήμενος του Φαναρίου, προκλητικώς συμπροσεύχεται, καταπατών αιωνοβίους παραδόσεις και κανόνας, ομού μετά και πλειάδος επιόρκων Αρχιερέων οι οποίοι έδωσαν υπόσχεσιν φρικτήν ενώπιον Θεού, ότι θα τηρήσουν απαραχαράκτως και αναλλοιώτως τους θείους και ιερούς κανόνας της Εκκλησίας.
 Επ’ αυτού ο Θείος Παύλος παραγγέλλει: «Στήκετε και κρατείτε τας Παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου, είτε δι’ επιστολής ημών».
 Αντιθέτως, οι περί ων ο λόγος ιεράρχαι, αντιμάχονται την αλήθειαν και προωθούν την Εκκλησίαν εις την παναίρεσιν του Οικουμενισμού - Συγκρητισμού.
 Ευσεβείς φιλόχριστοι και φιλέορτοι:
 Μεθ’ όσης ημίν δυνατότητος εξεθέσαμεν σήμερον εν συντόμω τα υπερφυή γεγονότα της Θεϊκής επιφανείας εν τω κόσμω. Τον Βαπτισμόν του Σωτήρος Χριστού εις ανάπλασιν κόσμου. Παρεθέσαμεν τας μεγάλας ευεργεσίας και δωρεάς του Θεού. Την φανέρωσιν της Τριαδικής Θεότητος, την ουρανόθεν παράδοσιν της αληθούς πίστεως, καθώς ομολογούμεν «εύρωμεν πίστιν αληθή».
  Πέραν όμως όλων αυτών τέλος έχει η δευτέρα επί γης παρουσία του Χριστού και η δικαία κρίσις Αυτού, η οποία θα αποκαταστήση την τάξιν δια παντός, εξαίρουσα τους δικαίους εις την ατελεύτητον μακαριότητα και τους ασυστόλως αμαρτάνοντας εις Θεόν και παραχαράττοντας την πίστιν, εις αιώνιον καταδίκην.
 Αλλ’ ω Θεέ Πανυπεράγαθε, Παντεπόπτα, και Κύριε του ελέους, ο δια την άμετρόν Σου αγάπην προς το πλάσμα Σου, τον άνθρωπον, γεγονώς άνθρωπος ταπεινός, καταδεξάμενος τον εν Ιορδάνη βαπτισμόν ο αναμάρτητος δια την ημετέραν κάθαρσιν και σωτηρίαν, δέχου απείρους ευχαριστίας εκ των ειλικρινώς αγαπώντων Σε και στήριξον την δοκιμαζομένην ορθόδοξον πίστιν ίνα ακουσθή η ευφρόσυνος ιαχή: «Επεφάνης σήμερον τη οικουμένη και το φως σου Κύριε εσημειώθη εφ’ ημάς εν επιγνώσει υμνούντας Σε. Ήλθες εφάνης το φως το απρόσιτον».

Έτη πολλά και ευλογημένα παρά Κυρίου.Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010

Εν Ιορδάνη..

 .
Του Αγίου Πρόκλου Κωνσταντινουπόλεως
 .
Φάνηκε ο Χριστός στον κόσμο και τον άχαρο κόσμο στόλισε μ' απέραντη ευφροσύνη. Σηκωσε πάνω Του την αμαρτία του κόσμου, και καταπάτησε για πάντα τον εχθρό του κόσμου. Αγίασε τις πηγές των υδάτων και φώτισε τις ψυχές των ανθρώπων. Θαύματα αναμείχθηκαν με μεγαλύτερα θαύματα.


Σήμερα,  από τη χαρά που έφερε ο Σωτήρας μας Χριστός, χωρίστηκαν η γη και η θάλασσα και απ  άκρη ως άκρη γέμισε ο κόσμος ευφροσύνη. Η σημερινή γιορτη αποκαλύπτει μεγαλύτερα θαύματα από εκείνη της Χριστουγεννιάτικης νυχτιάς.
 .
Γιατί εκείνη την νύχτα που μας πέρασε χαιρότανε μονάχα η γη, καθώς βάσταζε πάνω της στην αγκαλιά της φάτνης τον Παντοκράτορα Θεό. Σήμερα όμως, που γιορτάζουμε τα Θεοφάνεια, ευφραίνεται μαζί της και η θάλασσα. Και ευφραίνεται γιατί δια μέσου του Ιορδάνη λαμβάνει μέρος και αυτή στην ευλογία του αγιασμού.


Στη γιορτή της θείας Γεννησης ο Θεός φάνηκε βρέφος μικρό, νιογέννητο, δείχνοντας έτσι τη δική μας νηπιότητα. Σημερα όμως τον βλέπουμε τέλειο άνθρωπο, τέλειο Υιό, από τέλειο Πατέρα γεννημένον. Εκεί φανέρωσε το θείο βρέφος το αστέρι που ανέτειλε από την ανατολή, και εδώ ομολογεί γι  Αυτόν από τον ουρανό ο Θεός Πατέρας, από Τον οποίον γεννήθηκε προ των αιώνων.


Εκεί Του πρόσφεραν - ωσάν σε βασιλιά - δώρα οι Μάγοι, που πεζοπόρησαν από την ανατολή. Εδώ άγγελοι από τον ουρανό φερμένοι Του πρόσφεραν τη διακονία που πρέπει μόνο σε Θεο. Εκεί τυλίχτηκε μέσα στα σπάργανα και εδώ λύνει με το βάπτισμα τις σειρές των παραπτωμάτων και τα δεσμά της αμαρτίας μας. Εκεί ο βασιλιάς των ουρανών ντύθηκε σαν βασιλική αλουργίδα τον κόσμο, εδώ η πηγή της ζωής ντύνεται ολόγυρα τα ποταμίσια κύματα.


Ελάτε λοιπόν να ιδείτε παράδοξα θαύματα. Ο Ήλιος της δικαιοσύνης λούζεται στου Ιορδάνη τα νερά. Η φωτιά βουτάει και σμίγει με τα νερά. Και ο Θεός απ̉ άνθρωπο αγιάζεται.

Σήμερα ολόκληρη η κτίση βροντοφωνάζει και ανυμνεί:


«Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου!!» Συ που έρχεσαι δια της Προνοίας Σου μέσα απ όλα τα κτίσματά Σου. Συ που συντηρείς το ύψος του στερεώματος και έντεχνα οδηγείς σαν ήμερο άλογο με χαλινάρι την τροχιά του Ήλιου. Συ που βάζεις σε τάξη χωρίς διόλου ν  ανακατεύονται τα πλήθη των αστέρων και μας κερνάς πλούσια αγέρα για να αναπνέουμε ασταμάτητα ζωη.

Συ που ζεσταίνεις και ζωογονείς τη μάννα γη ώστε να μας χαρίζει τούς καρπούς της ολοχρονίς. Συ που δαμάζεις και σταματάς την πολυκύμαντη θάλασσα ζώνοντάς την ολοτρόγυρα μ  ένα μικρούτσικο χαλινάρι από αμμοχάλικο. Συ που σπρώχνεις τα νερά από της γης τα σπλάχνα και φτιάχνεις τις πηγές. Συ που καθοδηγείς τις ποταμίσιες όχθες να πορεύονται χωρίς χαμό και περιπλάνηση ως τη θάλασσα. 
Τούτα όλα τα θαυμάσια αναλογιζόμαστε και από τα κατάβαθά μας βγαίνει η κραυγή: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου».
Πες μας λοιπόν, Ποιός ειν  Αυτός, μακάριε Δαυΐδ;


Ο Κύριος και ο Θεός μας που μας φανερώθηκε μ  ανθρώπινη μορφή.
Αλλά δεν το λέει αυτό μόνον ο προφήτης Δαυΐδ. Το λέει και ο Απόστολος Παύλος που συμφωνεί μαζί του και διδάσκει: «Μας φανερώθηκε η Χαρη του Θεού που σώζει κάθε άνθρωπο και μας διδάσκει όλους μας». Όχι μερικούς αλλά όλους μας. Σ  όλους, Ιουδαίους και Έλληνες χαρίζει με το βάπτισμα τη σωτηρία και υποδείχνει το σωτήριο αυτό λουτρό σαν ευεργέτημα δοσμένο δωρεάν σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που το ζητάει.


Ελάτε να δείτε πρωτόγνωρο κατακλυσμό, πολύ μεγαλύτερον και δυνατότερον απ  εκεί­νον που γίνηκε την εποχή του Νώε. Εκεί το νερό έπνιξε τούς ανθρώπους και εδώ το νερό του βαπτίσματος, κείνους που είχαν πεθάνει πνευματικά ξαναζωντάνεψε, με τη δύναμη του Θεού που σήμερα βαπτίστηκε.

Εκεί ο Νώε έφτιαξε κιβωτό στέρεα από ξύλα και εδώ ο Χριστός ο νοητός Νώε, προσέλαβε από την άφθορο παρθένο Μαρία την κιβωτό του σώματος. Εκεί ο Νώε άλοιψε την κιβωτό εξωτερικά με άσφαλτο πίσσα. Εδώ ο Χριστός δυνάμωσε και περιφρούρησε την κιβωτό του σώματος με το χρίσμα της πίστεως. Εκεί περιστερά που βάσταζε κλαδί ελιάς προμήνυσε την ευωδία του Δεσπότου Χριστού. Εδώ το Πνεύμα το Άγιον με τη μορφη ολόασπρης περιστεράς παρουσιάστηκε και σ  λους φανέρωσε τον ελεήμονα Κυριο.


Αλλά με καταπλήττει η υπερβολική ταπείνωση του Κυρίου. Γιατί δεν αρκέστηκε, Αυτός ο γεννημένος τέλειος Υιός από τέλειο Πατέρα, να γεννηθεί και επί γης τέλειο βρέφος από τα σπλάχνα μιας γυναίκας. Δεν αρκέστηκε Εκείνος που είναι σύνθρονος με τον Θεο Πατέρα να λάβει τη μορφη του δούλου αλλά και σαν τον τελευταίο αμαρτωλό προσέρχεται να βαπτισθεί.
 .
Αλλά ας μη γίνει η κοινή για όλους τούς ανθρώπους ευεργεσία σκάνδαλο γι  ατος που τούτη την ώρα με ακούνε. Γιατί βαπτίζεται ο Δεσπότης πάντων Χριστός όχι γιατί έχει ανάγκη από ψυχικό καθαρισμό, αλλά για να οικονομήσει με δυο τρόπους το συμφέρον των ψυχών μας, ώστε και με το νερό να μας δωρίσει την αγιαστική χάρη και να προτρέψει τον καθένα μας να βαπτιστεί.


Καθώς μας λέει ο ιερός Ευαγγελιστής, ήρθε ο Ιησούς από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη όπου βρισκόταν ο Ιωάννης για να βαπτιστεί απ̉ αυτόν.  Το τι συνέβηκε τότε αδερφοί μου δεν μπορεί να το χωρέσει νους ανθρώπινος. Γιατί ξεπερνάνε κάθε θέαμα και άκουσμα όσα συνέβηκαν εκεί. Τρέμει ο νους. Χανεται η λαλιά μη τολμώντας να εξιστορήσει τα ανέκφραστα. Γι‹ αυτό λοιπόν και όταν είδε ο Ιωάννης τον Δεσπότη μας Χριστό να τον πλησιάζει, με πολύ καρδιοχτύπι, πέφτοντας και αγκαλιάζοντας τα πόδια Του του είπε παρακλητικά:
. 
Γιατί βιάζει εμένα τον αδύνατο άνθρωπο ο Παντοδύναμος Θεός μου να κάνω κάτι που ξεπερνάει τις δυνάμεις μου; Δεν είμαι εγώ σε θέση να επιχειρήσω κάτι τέτοιο. Πως να τολμήσω να Σε βαπτίσω; Ποτε συνέβηκε να καθαριστεί η φωτιά από το ξερό χορτάρι;

Ποτε έπλυνε η λάσπη την πηγή; Πως να βαπτίσω Εσένα τον Κριτή της οικουμένης εγώ ο υπεύθυνος για τόσες αμαρτίες; Πως να Σε βαπτίσω Δεσποτα μου; Δεν βλέπω αμαρτία πάνω Σου. Δεν έχεις πέσει θύμα της κατάρας του προπάτορα Αδάμ. Δεν έχεις καθόλου λερωθεί από την αμαρτία. Γιατί αν και έκλινες ουρανούς και κατέβηκες, τίποτα από τα θελήματα του Θεού Πατέρα δεν παρέβηκες.

Τι κάνεις Δεσποτα μου;
Γιατί μ  ανα­γκάζεις να κάνω κάτι που ξεπερνάει τις δυνάμεις μου; Ποτέ και τίποτα δεν τόλμησα να κάνω απ  λα όσα παροργίζουν την αγαθωσύνη Σου. Σαν δούλος πιστός γεμάτος αγάπη και σεβασμό για τον αφέντη του πρότρεξα και εμήνυσα στον κόσμο την παρουσία Σου. Ενώ βρισκόμουνα ακόμη μεσ  τν κοιλιά της μάννας μου, δανείστηκα τη γλώσσα της και Θεο του κόσμου Σε εκήρυξα. Όλους τούς προετοίμασα να Σε δεχθούν, να Σ  απαντήσουν.
. 

Πες μου λοιπόν Κυριε μου, πως θ  νεχθε να δει ο ήλιος τον Παντοκράτορα Θεο έτσι να εξευτελίζεται από την τόλμη ενός δούλου Του και δεν θα ρίξει καυτερές φωτοβολίδες να με κατακάψει, όπως έκανε εκείνους τούς καιρούς τούς άσωτους Σοδομίτες; Πως θα αντέξει η γη να δει Εκείνον που αγιάζει τούς αγγέλους, απέριττα να βαπτίζεται από χέρι ανθρώπου αμαρτωλού και δεν θ  ανοίξει τα σπλάχνα της για να με καταπιεί, όπως έκανε τον Αβειρών και τον Δαθάν;

Πως να βαπτίσω Δεσποτα μου Εσένα που δεν μολύνθηκες από της φυσικής γέννησης το λέρωμα; «Εξ ασπόρου γαστρός, άσπορος προήλθε καρπός». Πως λοιπόν εγώ ο χιλιολερωμένος από την αμαρτία άνθρωπος να αγνίσω τον Θεο; Θεό αναμάρτητο;

Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από Σενα και Συ έρχεσαι σε μένα; Μ  στειλες να βαπτίζω, Κυριε μου, και δεν παράκουσα την εντολή Σου. Πρότρεπα όλους προς το βάπτισμα και τούς έλεγα: «Ομολογήστε ενώπιον του Κυρίου τις αμαρτίες σας, γιατί Αυτός είναι ο μόνος αγαθός. Αυτός που έρχεται πίσω μου δεν είναι βλοσυρός και αυστηρός. Είναι αγαθός και Υιός Πατέρα Αγαθού. Δεν φέρεται για λίγο μονάχα μ  αγαθωσύνη και ύστερα αλλάζει διάθεση για τον αμαρτωλό άνθρωπο, αλλά το έλεός Του μένει εις τον αιώνα. Και επειδή το έλεός Του είναι αμέτρητο γι  αυτό και οι ουράνιες δυνάμεις ανυμνώντας Του έλεγαν:
. 
«Ευλογημένος Συ που έρχεσαι στ̉  όνομα του Κυρίου». Ο Κυριος και ο Θεός μας μας φανερώθηκε. Μας φανερώθηκε ο Ήλιος της δικαιοσύνης και διέλυσε το σκοτάδι της άγνοιας που μας περιέλουζε. Μας φανερώθηκε ο ουράνιος τσοπάνης και έδιωξε από το κοπάδι των παιδιών Του τούς λύκους του  διαβόλου. Μας φανερώθηκε ο Μονογενής Υιός του Πατρός και χάρισε με το βάπτισμα την υιοθεσία στούς πιστούς. Μας φανερώθηκε η ζωη ολόκληρου του κόσμου και με το θάνατό Του θανάτωσε τον θάνατο ως αθάνατος και αξίωσε να ζήσουν ζωη αθάνατη, εκείνοι που είχαν πέσει στη φθορά και στο θάνατο.


Αλλά ενώ εγίνονταν όλα αυτά, ο Θεός Πατέρας αγαλλώμενος με την υπερβολική ταπείνωση του Υιού, ανοίγει διάπλατα τις πύλες του ουρανού και με βροντερή φωνή ξεχειλισμένη από αισθήματα που πλημμυρίζουνε μια πατρική καρδιά, ανακράζει: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός».
. 
Και για να μην μπερδευτεί ο νους όσων ακούγανε όλα τούτα - αν είναι δηλαδή Υιός ο Βαπτιστής η ο Χριστός- έρχεται το Άγιον Πνεύμα, σαν άσπρο περιστέρι και δείχνει Εκείνον που βαπτιζόταν και που ο Θεός Πατέρας τον μαρτυρούσε στούς ανθρώπους σαν μονογενή Υιο Του.
. 
Σ  Αυτόν πρέπει η δόξα, το κράτος, η τιμή και η προσκύνηση σήμερα και πάντοτε και εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν

Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2010

Αποσπάσματα από τη ζωή ενός Μεγάλου


Τι να πρωτοπεί κανείς για τον Μέγα Βασίλειο,τον ουρανοφάντορα ιεράρχη της Καισαρείας; Έζησε μόλις 49 χρόνια κι όμως έκανε τόσα στη ζωή του ,όσα πολλοί από εμάς δε θα κάναμε ακόμα κι αν ζούσαμε πολλούς αιώνες.
.
 ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΒΑΤΗ
.
      Όταν ο Ιουλιανός ο παραβάτης,  ο ασεβής και διώκτης των Χριστιανών, θέλησε να πάει στην Περσία να πολεμήσει πέρασε κοντά από την Καισαρεία. Ο Άγιος Βασίλειος γνωρίζοντας τον από την Αθήνα όπου ήταν συμφοιτητές πήγε μαζί με τον λαό να τον τιμήσει. Ο Ιουλιανός απαίτησε να του δωρίσει, αφού ο Άγιος δεν είχε τίποτε άλλο, τρεις από τους κριθαρένιους άρτους του. Ο Άγιος το έκανε και ο Ιουλιανός διέταξε τους υπηρέτες να ανταμείψουν τη δωρεά και να δώσουν χόρτο από το λειβάδι. Ο Άγιος Βασίλειος βλέποντας την καταφρόνηση του βασιλιά του είπε «εμείς, βασιλιά ότι μας ζήτησες από κείνο που τρώμε σου το προσφέραμε κι εσύ μας αντάμειψες από κείνο που τρως». Τότε ο Ιουλιανός θύμωσε πάρα πολύ και απείλησε, ότι όταν θα επιστρέψει από την Περσία νικητής, θα κάψει την πόλη και τον λαό θα τους πάρει δούλους. Όσο για τον ίδιο τον Άγιο Βασίλειο θα τον ανταμείψει όπως πρέπει.
.
     Ο Άγιος Βασίλειος όταν πήγε στην πόλη ζήτησε από το λαό να μαζέψουν ότι πολύτιμο είχαν και να το αποθηκεύσουν κάπου έως ότου επιστρέψει ο φιλοχρήματος Ιουλιανός για να του το προσφέρουν. Ίσως κι έτσι κατευνάσουν την οργή του.
  .  

     Όταν έμαθε ότι επιστρέφει ο άφρων βασιλιάς, ο Άγιος Βασίλειος ζήτησε από τους πολίτες  να προσευχηθούν και να νηστεύσουν τρεις μέρες. Μετά όλοι μαζί ανέβηκαν στο δίδυμον όρος της Καισαρείας όπου στη μια από τις δύο κορυφές ήταν ο ναός της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εκεί προσευχόμενος ο Άγιος είδε σε οπτασία, μια μεγάλη ουράνια στρατιά, να κυκλώνει το όρος και στη μέση να κάθεται σε θρόνο μια γυναίκα (η Παναγία) και να δοξάζεται, η οποία γυναίκα είπε στους αγγέλους να της φέρουν τον Μερκούριο για να φονεύσει τον Ιουλιανό, τον εχθρό του υιού της. Έπειτα είδε τον Μάρτυρα Μερκούριο να φθάνει οπλισμένος μπροστά στην βασίλισσα των Αγγέλων κι όταν εκείνη τον πρόσταξε αυτός να φεύγει γρήγορα. Κατόπιν προσκάλεσε τον Άγιο Βασίλειο και του έδωσε ένα βιβλίο που ήταν γραμμένη όλη η δημιουργία της κτίσεως κι έπειτα του ανθρώπου. Στην αρχή του βιβλίου ήταν η επιγραφή «Είπε» και στο τέλος του βιβλίου εκεί που έγραφε για την πλάση του ανθρώπου ήταν η επιγραφή «Τέλος». Μόλις είδε την οπτασία αυτή ο Άγιος ξύπνησε.
   . 

     Το νόημα της οπτασίας του βιβλίου, ήταν ότι ο Άγιος Βασίλειος έγραψε, όντως, ερμηνεία στην Εξαήμερον του Μωϋσέως στην οποία διηγείται, πως ο Θεός εποίησε τον ουρανό, την γη, τον ήλιο, την σελήνη, τη θάλασσα, τα ζώα και όλα τα αισθητά κτίσματα. Όταν όμως, έμελλε να γράψει και για την έβδομη ημέρα κατά την οποία ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα, τότε ο Μέγας αυτός Άγιος άφησε την τελευταία του πνοή στη γη και πήγε στους ουρανούς να συναντήσει τον Κύριον του που με δύναμη  αγάπησε και που γι' Αυτόν μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα που έζησε έπραξε τόσα πολλά και τόσο μεγάλα. Το έργο του συμπλήρωσε κατόπιν ο αδελφός του ο Άγιος Γρηγόριος ο Αρχιεπίσκοπος Νύσσης, που έγραψε για την έβδομη ημέρα της πλάσεως του ανθρώπου.
.    

     Όταν ο Άγιος είδε την οπτασία, πήγε στην πόλη με μερικούς κληρικούς, στο Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Μερκουρίου, όπου μη βρίσκοντας το λείψανο του Αγίου και τα όπλα του που φυλάσσονταν στον Ναό έναν αιώνα αφότου μαρτύρησε επί της βασιλείας του Βαλεριανού και Βαλερίου, κατάλαβε τι είχε συμβεί κι έτρεξε αμέσως στο λαό να τους ειδοποιήσει ότι ο άφρων Ιουλιανός φονεύθηκε.
.
     Βλέποντας το θαύμα οι Χριστιανοί και την παρρησία του Αγίου Βασιλείου δεν θέλησαν να πάρουν πίσω την περιουσία που είχαν αποθηκεύσει για τον τύραννο Ιουλιανό. Ο Άγιος όμως αφού τους επαίνεσε για την πράξη τους, το ένα τρίτο του ποσού τους το έδωσε και τα υπόλοιπο ποσό το διέθεσε για να κτίσουν πτωχοτροφεία, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γηροτροφεία και ορφανοτροφεία.

.


     Το κείμενο που ακολουθεί λέει τα πάντα για το ήθος και το φρόνημα του αγίου Βασιλείου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους με τις ευχές του καππαδόκου αγίου μας , ο οποίος ασφαλώς και δεν έχει καμμία σχέση με το καλοταϊσμένο κακέκτυπο made by Coca cola! Και από τον διάλογο που ακολουθεί μεταξύ του Μεγάλου Βασιλείου και του πανίσχυρου μετά τον αυτοκράτορα άρχοντα Μοδέστου, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Εκκλησία ονόμασε τον Άγιο Βασίλειο, "ΜΕΓΑ"!O ΑΛΥΓΙΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
.
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: « Πως σκέφτηκες σύ, Βασίλειε - δεν τον ονόμασε επίσκοπο - και τολμάς να αντιστέκεσαι ενάντια στην εξουσία και να φέρεσαι μόνος συ με τόση αυθάδεια;
.


Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Γιατί μου κάνεις τέτοια ερώτηση; Ποια είναι η απείθεια και η υπεροψία μου; Γιατί ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω.
.
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Γιατί δεν ακολουθείς την θρησκεία του αυτοκράτορα, ενώ όλοι πιά οι άλλοι υποτάχτηκαν και νικήθηκαν;
.
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Δεν είναι αρεστά αυτό στο δικό μου Βασιλιά. Ούτε ανέχομαι να προσκυνώ το Χριστό σαν κάποιο κτίσμα, όπως τον θεωρείτε σεις οι αιρετικοί, αφού εγώ είμαι κτίσμα του Θεού.
.
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Και μάς πώς μάς θεωρείς; Δεν είμαστε τίποτε ημείς, που διατάζουμε αυτά; Πώς λοιπόν; Δεν θεωρείς μεγάλο και τιμητικό το να ταχθής με το μέρος μας και να έχης φίλους και συντρόφους;
.
Μ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Αναγνωρίζω και δεν αρνούμαι ότι σείς είσθε ύπαρχοι και επιφανείς, αλλά καθόλου ανώτεροι από το Θεό. Και θεωρώ σπουδαία τη φιλία σας, αλλά και ισάξια με τη φιλία των άλλων ανθρώπων που πιστεύουν. Γιατί δεν είναι επίσημος ο Χριστιανισμός από την αξία των προσώπων που ανήκουν σ΄ αυτόν, αλλά από την πίστη.ΛΕΙΟΣ:


 .
Στο σημείο αυτό ο ύπαρχος ταράχθηκε. Άναψε από το θυμό του. Σηκώθηκε από την έδρα του και με λόγια ορμητικά είπε:

 .
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Πως λοιπόν δεν φοβάσαι την εξουσία;
 .
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Τι θα μου συμβή; Τι πρόκειται να πάθω;
 .
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Τι θα πάθης; Ένα από τα πολλά που έχω στην εξουσία μου.
 .
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ποια είναι αυτά; Πες μου τα, για να ξέρω.
 .
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Δήμευση, εξορία, βασανιστήρια, θάνατος.
 .
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Απείλησε τίποτε άλλο, αν υπάρχη. Γιατί κανένα απ΄ αυτά που ανέφερες, δεν μπορεί να με θίξη και να με βλάψη.

 .
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Πως είναι δυνατόν και με ποίο τρόπο θα τα καταφέρης;
 .
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Γιατί δήμευση περιουσίας δεν μπορεί να πάθη εκείνος που δεν έχει τίποτα, εκτός αν πάρης τα τρίχινα αυτά φτωχά ρούχα και τα λίγα βιβλία, από τα οποία αποτελείται ολόκληρη η περιουσία μου. Εξορία δεν ξέρω αφού δεν είμαι πουθενά εγκατεστημένος και ούτε αυτή τη πόλη του κατοικώ τώρα, θεωρώ δική μου, αλλά θα έχω πατρίδα μου κάθε τόπο, στον οποίο θα με ρίξουν. Και μάλλον κάθε τόπο του Θεού, όπου εγώ είμαι ξένος και πάροικος. Τα βασανιστήρια πάλι τι μπορούν να κάνουν σε άνθρωπο που δεν έχει σώμα, εκτός αν λές βάσανο την πρώτη πληγή με την οποία θα πέσει το σώμα αυτό. Μόνο της πληγής αυτής είσαι κύριος. Και ο θάνατος θα είναι για μένα ευεργεσία, γιατί θα με στείλει γρηγορότερα στο Θεό, για τον οποίο ζω και πολιτεύομαι και χάρη του οποίου νεκρώθηκα και προς τον οποίο από καιρό τώρα σπεύδω.
 .
ΜΟΔΕΣΤΟΣ: Κανείς μέχρι σήμερα δε μίλησε με τέτοιο τρόπο και με τόση μεγάλη παρρησία σε μένα τον Ύπαρχο.
 .
Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ίσως δε συνάντησες ποτέ ΕΠΙΣΚΟΠΟ. Γιατί αν συναντούσες πραγματικό Ιεράρχη, που ν΄ αγωνίζεται για την ορθή πίστη, με αυτό τον τρόπο θα σου απαντούσε. Ημείς Ύπαρχε, σε όλα τα άλλα ζητήματα είμαστε επιεικείς και ταπεινότεροι από κάθε άλλο άνθρωπο, γιατί τέτοια εντολή έχουμε από τον Κύριο. Και όχι μόνο σε τόση μεγάλη εξουσία, όπως η δική σου, αλλά ούτε στον τυχόντα άνθρωπο σηκώνουμε μάτια. Αλλά όπου πρόκειται για το Θεό και κινδυνεύει η πίστη, σ΄ Αυτόν μόνο αποβλέπουμε. Φωτιά και ξίφος και θηρία και νύχια που κόβουν τις σάρκες είναι για μας αυτά περισσότερο ευχαρίστηση παρά εκφοβισμός και κατάπληξη. Γι΄ αυτό βρίζε, φοβέριζε, κάνε ό,τι θέλεις, χρησιμοποίησε την εξουσία σου. Ας ακούση την απάντηση αυτή και ο Βασιλιάς. Δεν θα υποτάξης, ούτε θα με πείσης να ταχθώ με το μέρος της αιρετικής ασέβειας, έστω και αν με απειλήσης με ακόμη τρομερότερα.» 
 .
Διάλογος του Μ.Βασιλείου με τον έπαρχο Μόδεστο ο οποίος προσπάθησε να τον πείσει να γίνει αρειανιστής ,όπως ήταν και ο αυτοκράτορας Ουάλης.Tα παραπάνω ας τα διαβάσουν κι αυτοί οι κατήγοροι της Εκκλησίας που λένε πως , δήθεν, η Εκκλησία του Χριστού, βασίστηκε στην κρατική εξουσία για να επικρατήσει ενώ η αλήθεια είναι ότι από τις αρχές τής ανατολικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας η Ορθόδοξη Εκκλησία διώχθηκε ακόμα και από «χριστιανούς» αυτοκράτορες". 
.
Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
.

Κατανοώντας ο Άγιος Βασίλειος τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και στον κλήρο και στο λαό, να παρακολουθήσουν την μακρά Θεία Λειτουργία και τις ευχές προς τον Θεό, στην όλη ακολουθία του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου, παρακάλεσε τον Κύριο με νηστεία και προσευχή να του φανερώσει τον τρόπο να βοηθήσει τους πιστούς. Ο τρόπος, θαυμαστός, όπως μόνο σε έναν Μεγάλο διδάσκαλο, Πατέρα και Άγιο της Εκκλησίας θα ταίριαζε. Σε οπτασία, λοιπόν, είδε ο Άγιος, ο σοφότατος  Βασίλειος, τον Κύριο με τους Αποστόλους, να τελεί την Θεία Μυσταγωγία, λέγοντας τις ευχές όχι όπως ακριβώς είναι γραμμένες στη Θεία λειτουργία του αδελφοθέου Ιακώβου, αλλά συντετμημένες με τέτοιο τρόπο, όπως τις συνέθεσε κατόπιν ο Άγιος στη Θεία Λειτουργία του.
.

Αγ. Εφραίμ του Σύρου, Εγκώμιον εις τον Μέγα Βασίλειο
.

“Πόσες πανουργίες μεταχειρίσθηκε ο πονηρός για να χωρήσει τον Βασίλειο από την ουράνια βασιλεία! Εξόργησε βασιλιάδες, άρχοντες και όχλους, αλλά ο Βασίλειος έγινε η βάση των πιστών. Ξεσήκωσε τρικυμίες εναντίων της Εκκλησίας, αλλά δεν μπόρεσε να βυθίσει το πλοίο της πίστεως του Βασιλείου. Προκάλεσε θύελλα με τους βοηθούς του, δηλαδή με τις αιρέσεις, αλλά η τέχνη του κυβερνήτη αποδεικνυόταν περισσότερο. Τον πολέμησε με αιρετικά λόγια, αλλά αμέσως τραυματιζόταν από τα δόγματα της πίστεως”.   
 
 .

Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2010

ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 2010About AMKA (Hellenic Social Security Number )

..

By Bishop Photios of Marathon

The Holy Synod of the Church of GOC of Greece, during its session on 16/29 October 2009, discussed, among other things, the issue of Social Security Number in Greece and the feelings of alarm that it has risen.


The opinion of faithful members of the congregation that have a scientific approach upon the matter was asked and received. These people were:

a) Mr. Athanasios Paivanas: Teacher of Mathematics and IT, with MBA degree and former member of the Administration of the Hellenic Telecommunication Organization.
b) Mr. Eleftherios Pavlis: Professor of IT with Graduate and Postgraduate studies in IT and former Teacher of IT at the University of Aegean.
c) Mr. Ilias Nassos: Electrical Engineer, head of Biomedicine at the University Hospital of Alexandroupolis.
d) Mr. Nicholaos Kaloskamis: Teacher of IT with MS Degre in IT. [1].

They took under their consideration the relevant correspondence of the Church of the GOC of Greece with the Hellenic Ministry of Employment and Social Security especially the document numbered 20200/1160/Φ80321 on 09/09/2009 (see below), and more relevant articles upon the matter. They concluded that:

1.  The 11 digit number of Social Security Number known as AMKA consists of the date of birth (the first two digits state the day,  the next two the month and the next two the year of birth) the four digit consecutive number of the city record and one digit number of control.


2. The AMKA number does not include the number of Antichrist 666 by any means. It is not even given in the form of a card that has bar code or magnetic stripe or microchip but it is rather printed on a simple piece of paper.


In the future, there is the possibility of the replacement of the current AMKA cards with electronic cards that may carry bar code, magnetic stripe  or –more possibly- a microchip like the new passports do. According to the specialists though, the presence of the number of 666 is certified only in two systems of bar code and not to all the bar codes.[2].  The opinion that “the number 666 is included to all the magnetic stripes or to all the microchips” or that “all the electronic systems function through the number of 666”, are delusional and fabled.


All the systems that use the digital technologies are based on a dyadic system that includes the digits 0 and 1 (bits)[3]. These numbers constitute digit words of 8 digits (bytes)[4]. So they exist in groups of eight digits e.g. 00100111, 10110010, 10101100.


These groups of 8 digit numbers are the basis on which all the data of electronic systems are saved. (The number 8 was preferred because the two digits of the dyadic system in teams of eight are giving us 28 which means 256 combinations that correspond the numbers of the dyadic system, the letters of the alphabet, the punctuation marks etc). Consequently there is no number “6”. Whoever bruits the opposite simply takes advantage of the ignorance of simple people upon the matters of new technologies.


3. The Social Security number is vital for insurance and medical care reasons. The obligation of the State is to repress the non-insured work. The existence of a unified data base and the report of Social Security Number on the employment papers facilitate the verification of the payment of the legal insurance contributions to workers and pensioners account. Consequently, the blight of insurance contribution evasion, that is theft towards the society, is smitten and the harmonious contribution towards pension and medical care is facilitated.


As an answer to the thesis that “we already have numbers of identification and tax so there is no need for further numbers” we claim that the other numbers correspond to different catalogues. Many foreign workers that are included into the social security catalogues do not possess an id number-They use their passport number. Apart from people there are also legal entities registered at the city records like companies, organizations, enterprises. Besides we already had a social security number to each insurance service that one was insured. (In Greece, according to your profession, you are registered to different insurance service. For example the doctors have their own insurance service, the public sector workers their own etc.) The change of one’s profession resulted in her/his registration to different insurance services. Thus, the problem of a consequent insurance becomes bigger, especially now that the services are integrated and remodeled.  Therefore, it was a wise decision all these numbers to be replaced by one.


4. The faithful of our Church who are citizens of foreign countries (Germany, US, Australia etc) possess already a Social Security number for decades without their personal religious values being questioned. They indeed some of them possess electronic cards as their social security number for their best service instead of a booklet.
 . 
5. The alarm about the connection between the Social Security Number and the seal of Antichrist is risen among the circles of the so called conservative new calendar  people (the Orthodox Press etc) who profess phrases of Mount Athos pseudo prophets, like Paisios, but also refer to texts by non existed saints, like some Aretha of Caesaria, a doubtful writer of the 10th century and deffinitely NOT of a Saint of the Church, only known for his philological comments on pagan writers and his ambiguous thesis during the ecclesiastic dispute about the four marriages of the Emperor.


6. The worst of all is that they claim arguments that firstly were invented by protestants pastors like a reverent, Mrs. Mary Stewart Relfe , writer of the books “When your money fails” and “The new money system”, or the television disseminator  reverent, Texe Mars. The arguments of this Protestant Prophet on “numeralization” of people and the existence of 666 in every aspect of electronic technology, translated into Hellenic and with the concealment of its sources, constitute the basic battery of arguments of “orthodox” conspirancy theorists  and catastrophe pseudo prophets. If all these “revelations” were true, would they be revealed to Protestants? Besides, there are two Prophets mentioned in the Holy Apocalypse, Ilia and Enoh, who are going to warn the faithful for the advent of Antichrist about the real seal and not the modern protestant pseudo prophets and their mouthpiece in Greece.


7. The panicking thoughts that “the Anti Christ is coming” or that “he is already born” cause nothing but damage to the faithful.  If one day, after all the biblical catastrophes, he comes, all the faithful people who would have had enough of all the false alarms may not recognize the signs of his true coming.


Consequently the Holy Synod decided that the Social Security number does not raise a matter of faith. It is not an ecclesiastical but a State issue and the dictum of our Lord, Jesus Christ “Then render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's “ is validated. The Church does not have any reason to recommend to its members the non possession of AMKA. It does not consist of the seal of Antichrist nor denial of baptism.


Whoever, for different reasons, (e.g. in fear of a possible mal use of his medical data [5], or the so called “electronic profiling” does not wish the AMKA number could ask for her/his exemption, without considering that as a matter of faith or condemning those who do not ask their exemption.

____________________________________
[1] This decision was mostly based to his well-documented proposition
[2] Even though according to one scientific opinion it is NOT sure that the certain number is intertwined for both these bar code systems.
[3] The word “bit” is a short of Binary digIT.
[4] The word “byte” is a short of BinarY digiT EighT.
[5] Which is not a matter of faith but not receiving AMKA does not ensure the protection of those people’s data.