Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009

γ. Κανονικότητα των Γ.Ο.Χ.

.
.
Η Κανονικότητα των Χειροτονιών των Γ.Ο.Χ.

.
.


Επειδή η γνωστή μέθοδος πολεμικής της αληθείας κατά του εγκύρου της Ιερωσύνης της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, επανέρχεται κατά καιρούς εις το προσκήνιον αναλόγως των περιστάσεων, μέχρι σημείου κατάκριτοι νεοημερολογίται «Αρχιερείς» και «ιερείς» (!) να επαναλαμβάνουν αθεοφόβως μυστήρια τελεσθέντα υπό ημετέρων κληρικών, μέχρι και αναχειροτονίας ασυνειδήτων παλαιοημερολογιτών κληρικών επί βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, εθεωρήθη καθήκον να δοθή μία εισέτι και τελική απάντησις εν συνεχεία προηγουμένων, εκ πηγών εχουσών το κύρος που επιζητούν μερικοί «επιφανείς» θεολόγοι και κληρικοί, οι οποίοι μας ερωτούν, «ποια Εκκλησία σας αναγνωρίζει;»

1) Στα τέλη του έτους 1960, μετέβη εις την Αμερικήν ο Αρχ/της Ακάκιος Παππάς, όστις και εχειροτονήθη υπό δύο κανονικών επισκόπων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τη Διασπορά, Αρχιεπισκόπου Ντιτρόιτ και Σικάγου Σεραφείμ (Ivanov) και Επισκόπου Θεοφίλου (Ionesko), ως Επίσκοπος Ταλαντίου, στις 9 Δεκεμβρίου 1960 στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Σικάγου .
2) Τον Μάιο του 1962, εταξίδεψε από την μακρινή Λατινική Αμερική, ο Αρχιεπίσκοπος Χιλής κ. Λεόντιος (Ρ.Ο.Ε.Δ.) με μεγάλο κίνδυνο να συλληφθεί από τις Αρχές του Ελληνικού Κράτους, όστις τη συνεργεία του Επισκόπου Ταλαντίου Ακακίου προέβησαν σε νέες χειροτονίες προς συγκρότησιν Κανονικής Συνόδου. Στο άκουσμα ότι τελικώς ένας ξένος (και κανονικός) Επίσκοπος ήρθε στην Ελλάδα να συνδράμει στον αγώνα της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, οι Αστυνομικές Αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό σε όλες τις Μονές της Αττικής, προς σύλληψιν του επ. Λεοντίου και την απέλασιν του από την Ελλάδα. Ο μακαριστός Λεόντιος στο άκουσμα αυτών των μέτρων, εκρύβη για αρκετές μέρες μέσα στην καρβουναποθήκη της Μονής του Αγ. Νικολάου Παιανίας. Και ερωτώμεν: Ποιος θα επιχειρούσε τέτοιο πολυέξοδο και επικίνδυνο ταξίδι αν στα πρόσωπο του επισκόπου Ακακίου δεν αναγνώριζε ένα γνήσιο αδελφό και κανονικό συλλειτουργό ;

3) Το έτος 1969, η Ρ.Ο.Ε.Δ. επί Πρωθιεραρχίας του αλήστου μνήμης Μητροπολίτου Φιλαρέτου, αναγνώρισε τις χειροτονίες της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, διότι ετύγχανε να είναι και η παρασχούσα ημίν το μέγα της Αρχιερωσύνης αξίωμα. Παραθέτουμε τα γνήσια αντίτυπα της αναγνωρίσεως.

3α) Τον Ιούνιον του 1969, ο Πρωθιεράρχης της Ρ.Ο.Ε.Δ (ROCOR) Μητροπολίτης Φιλάρετος έστειλε την κάτωθι επιστολή δια της οποίας αναγνωρίζει τας επισκοπικάς χειροτονίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών, στην οποία και γράφει:

.
.
Ο Πρόεδρος
της Συνόδου των Επισκόπων
της Ρωσσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της διασποράς

72 East 93D STREET, NEW YORK 28, Ν.Υ.
Tel: LEhigh 4-1601
.
Μάιος 30 Ιούνιος 12, 1969
.
Προς την Αυτού Μακαριότητα Αυξέντιον
Αρχιεπίσκοπον των Γνησίων Ορθοδόξων
Χριστιανών Ελλάδος.
Κανιγγος 32 - Αθήνας, Ελλάδα.
.
.
Μακαριώτατε,

Εν σχέσει με την ευγενή αδελφικήν σας επιστολήν της 12ης Μαΐου 1969, επιθυμούμε να γνωρίσετε ότι η Συνοδος των Επισκόπων της Ορθοδόξου Ρωσσικής Εκκλησίας της Διασποράς αναγνωρίζει το κύρος των επισκοπικών χειροτονιών του προκατόχου της υμετέρας Μακαριότητος τέως Αρχιεπισκόπου Ακακίου και των επακολουθησασών χειροτονιών των επισκόπων της υμετέρας Εκκλησίας.

Συμφώνως προς τα ανωτέρω και λαμβάνοντες υπ' όψιν διαφόρους άλλας περιστάσεις, η ημετέρα Συνοδος των Επισκόπων θεωρεί την υμετέραν Ιεραρχίαν, ωςαδελφούς εν Χριστώ, οι οποίοι θα είναι εν πλήρει επικοινωνία μεθ' ημων.

Είθε αι ευλογίαι του Κυρίου να είναι με όλον τον κλήρον και τον πλήρη πίστεως λαόν της υμετέρας Εκκλησίας.
.

Εξαιτούμενος τας υμετέρας αγίας ευχάς,
διατελώ υμέτερος εν Χριστώ αδελφός.
+ Μητροπολίτης Φιλάρετος
.

.
3β) Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους κατέφθασε η κάτωθι επιστολή με ανάγλυφη σφραγίδα και υπογεγραμμένη από όλη την Ιερά Σύνοδο των Ρώσων Επισκόπων της Διασποράς. Η επιστολή έχει ως εξής:
.
.
ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ
ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΝ ΤΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ
.
18/31 Δεκεμβρίου 1969
.
72 East 93D STREET, NEW YORK 28, Ν.Υ.
Tel: LEhigh 4-1601
Προς την Αυτού Μακαριότητα Αυξέντιον
Αρχιεπίσκοπον των Γνησίων Ορθοδόξων
Χριστιανών Ελλάδος.
Κανιγγος 32 - Αθήνας, Ελλάδα.
.
Μακαριώτατε,
.
Η αδελφική επιστολή της Υμετέρας Μακαριότητος της 25ης Νοεμβρίου 1969, ανεγνώσθη εις Συνεδρίασιν της Συνόδου Ημών σημερον. Αι πολλαί δοκιμασίαι τας οποίας υπέστη η Ορθόδοξος Εκκλησία από των αρχών της ιστορίας της, είναι ιδιαιτέρως μεγάλαι κατά τους χαλαιπούς τους οποίους διερχόμεθα και συνεπώς απαιτούν μεγαλυτέραν και ισχυροτέραν ενότητα μεταξύ εκείνων οι οποίοι είναι αληθώς αφοσιωμένοι εις την πίστιν των Πατέρων μας. Με τα αισθήματα αυτά επιθυμούμεν άπαξ έτι να σας πληροφορήσωμεν ότι η Σύνοδος των Επισκόπων της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εν Διασπορά, αναγνωρίζει την ισχύν των επισκοπικών χειροτονιών του ευλογημένης μνήμης, προκατόχου Υμών, μακαρίτουΑρχιεπισκόπουΑκακίου και τας εν συνεχεία χειροτονίας, εν τη Ιερά Υμών Εκκλησία. Συνεπώς και λαμβανομένων υπ' όψιν διαφόρων άλλων περιστατικών, η Αρχιερατική ημών Σύνοδος, θεωρεί την Ιεραρχία Υμών ως Αδελφούς, εν Χριστώ, εν πλήρει κοινωνία μεθ΄ημών.
.
Είθε η ευλογία του Θεού να είναι μετά του Κλήρου και των Πιστών της Εκκλησίας Υμών, ιδίως κατά τας προσεχείς ημέρας της εν σαρκί Γεννήσεως ημετέρου Κυρίου και Σωτήρος Ιησού Χριστού.
.
Ο Πρόεδρος της Συνόδου των Επισκόπων
+ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
.
Τα Μέλη
+ ΝΙΚΩΝ Αρχ/πος Ουασιγκτώνος και Φλώριδος
+ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αρχ/πος Σικάγου και Ντητρόιτ
+ ΒΙΤΑΛΙΟΣ Αρχ/πος Μόντρεαλ και Καναδά
+ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρχ/πος Λος Άντζελες και Τέξας
+ ΑΒΕΡΚΙΟΣ Αρχ/πος Συρακουσσών και Τρόισκυ
+ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αρχ/πος Δυτ. Αμερικής και Σαν Φραντζίσκο
+ ΣΑΒΒΑΣ Επίσκοπος Έντμοντου
+ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Επίσκοπος Σηάτλ
+ Ανδρέας Επίσκοπος Ρόκλαντ
.
Ο Γραμματέας της Συνόδου
+ ΛΑΥΡΟΣ Επίσκοπος Μανχάταν


4) Περαν τούτων, και άλλοι τινές επικριτές και κατήγοροι, θέλοντες να εκφύγουν τον σκόπελον της πλαστογράφου κατηγορίας περί ανυπάρκτου ιερωσύνης, μεταχειρίζονται το «υπερόριον» δήθεν της χειροτονίας ημων, άμοιροι ωςφαίνεται της εκκλησιαστικής ιστορίας και δια τούτο αγνοούντες τας εξ ανάγκης εν διωγμώ λαβούσας χώραν χειροτονίας από της εποχής των πρώτων μαρτυρικών διωγμών προς στηριγμόν της διωκωμένης χριστιανικής πίστεως, καθώς και ο θείος Παύλος γνωματεύει• «εν καιρώ ανάγκης και νόμου μετάθεσις γίνεται» ( Εβρ. Ζ´ 12). Χαρακτηριστικόν πάραδειγμα η περίπτωσις του εν Αγίοις πατρός ημών Ευσεβείου Σαμοσάτων ο οποίος κατά τον καιρόν του Ιουλιανού του Παραβάτου εξόριστος ων, ενεδύθη στρατιωτικά ενδύματα και περιήρχετο τας κώμας και τας χώρας χειροτονών «υπερορίως» κληρικούς παντός βαθμού, ακόμη και Επισκόπους όπου εύρισκε ομόφρονα Αρχιερέα για να συμπράξει.

Θα πρέπει εις το σημείον τούτο της κανονικότητός μας να φέρομεν εις γνώσιν των αντιφρονούντων ότι, εις τας 27-8-1921 ο Μητροπολίτης των Ρωσων της Διασποράς Αναστάσιος συνέπραξε ομού μετά του Πατριάρχου Ιεροσολύμων Δαμιανού εις την εις Επίσκοπον χειροτονίαν του Τιμοθέου, μετέπειτα Πατριάρχου Ιεροσολύμων και διαδόχου του Δαμιανού. Οσοι, λοιπόν, αμφισβητούν την Αποστολικήν Διαδοχήν των Γ.Ο.Χ., θα πρέπει να αμφισβητούν και την των Ιεροσολυμιτών.

Αλλά και προσφάτως όταν ηνώθη η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς μετά του Πατριαρχείου Μόσχας, οι Αρχιερείς της καθώς και οι λοιποί κληρικοί ανεγνωρίσθησαν ως κανονικοί δίχως αναχειροτονίαν, χειροθεσίαν ή άλλην τινα διαδικασίαν. Βεβαίως είναι γεγονός ότι το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως δεν είναι ικανοποιημένον από αυτό το γεγονός, διότι εις την ενημερωτικήν επιστολή του τότε Πατριάρχου Μόσχας Αλεξίου περί του γεγονότος της ενώσεως μετά της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς, ο κ. Βαρθολομαίος δεν απήντησε και δεν εξέφρασε γνώμη γεγονός το οποίον φανερώνει την αμηχανίαν του δι’ αυτό που συνέβη, καθώς δεν θα δύναται να βάλλει ανέτως πλέον κατά της αποστολικής διαδοχής των Γ.Ο.Χ., ώστε να δικαιολογεί αναβαπτισμούς και αναχειροτονίας παλαιοημερολογιτών.

Θέλομεν να πιστεύσωμεν ότι, οι μη εξ εμπαθείας παρακινούμενοι νεοημερολογίται κληρικοί παντός βαθμού, πληροφορούμενοι δια του παρόντος την αλήθειαν, θα ανακαλέσουν την αστήρικτον συκοφαντίαν των και θα μετανοήσουν δια την θεοστυγή τόλμην των της επαναλήψεως κανονικών μυστηρίων.

Το, αν τινές παρείσακτοι και εγκάθετοι ψευδεπίσκοποι και ψευδοϊερείς υποκρίνονται τον παλαιοημερολογίτην κληρικόν προς παραπλάνησιν των αφελών δια χριστεμπορίαν, αυτό είναι άλλον θέμα και μάλλον προς εκείνους ενδεικτικώς έδει να αναφέρονται οι πολέμιοι της μαρτυρικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Αρκεί εις ημας η από Θεού αναγνώρισις, καθόσον τυγχάνομεν κανονικώς κεχειροτονημένοι και δεν διεσαλεύθημεν εις το παράπαν από της Αποστολικής και Πατερικής παραδόσεως, ούτε ηκολουθήσαμεν την παράνομον και αντικανονικήν (άνευ αποφάσεως πανορθοδόξου Συνόδου) εισαγωγήν του Συνοδικώς καταδικασμένου παπικού νέου ημερολογίου. Αλλά πιστοί εις την εντολήν της Εκκλησίας «Μη μέταιρε όρια αιώνια α οι Πατέρες σου έθεντο», αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα της Πιστεως εν μέσω σκοπέλων, στερήσεων και κατά καιρούς σκληρών διωγμών υπό αυταρχικών «Αρχιεπισκόπων και Επισκόπων» της Κρατικής Εκκλησίας του νέου ημερολογίου, μισούντων την αλήθειαν και εκπεσόντων της Χάριτος.

Μάλλον οι νεοημερολογίται θα πρέπει να έχουν αμφιβολίας δια το κύρος της κανονικότητός των. Διότι δεν αρκεί να υπάρχη μόνον ιστορική αλληλουχία της διαδοχής των χειροτονιών από της εποχής των Αγίων Αποστόλων μέχρι των Επισκόπων της σημερινής εποχής. Πρέπει οι δεχόμενοι την χάριν των Αγίων Αποστόλων να διακρατούν και την πίστιν Αυτών απαραχαράκτως κατά το, «Και τρόπων μέτοχος και θρόνων διάδοχος των Αποστόλων γενόμενος», ως ψάλλει η Εκκλησία. Οι Αγιοι Πατέρες ελέγχουν τούς αιρετικούς ότι δια της ετεροδιδασκαλίας διέκοψαν την αποστολικήν διαδοχήν των (βλ. Αγ. Ειρηναίου, Κατά αιρετικών ΙΙΙ3, Αγ. Ιερωνύμου Επιστ. 84).

Οι σημερινοί νεοημερολογίται Αρχιερείς, οι οποίοι φρονούν τα της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και συμπροσεύχονται ασυνειδήτως μετά αιρετικών και αλλοθρήσκων, δεν «μετέχουν των τρόπων» των Αγίων Αποστόλων και άρα δεν δικαιούνται να θεωρούν εαυτούς διαδόχους των θρόνων των. Διότι κατά τον Αγ. Γρηγόριον τον Θεολόγον: «Το μεν γαρ ομόγνωμον και ομόθρονον, το δε αντίδοξον και αντίθρονον˙ και η μεν προσηγορίαν, η δε αλήθειαν έχει διαδοχής» (Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, Εις τον μέγαν Αθανάσιον, η΄, ΡG 35, 1089) Δηλαδή: «Η ταυτότητα πίστεως είναι και ταυτότητα θρόνου, ενώ η διαφορά πίστεως, είναι και διαφορά θρόνου».
.
.
.
.
.
.
.
.

14 σχόλια:

 1. η απάντηση αυτή είναι όντως πάρα πολύ πειστική. Δεν θα εγείρονταν περαιτέρω ερωτηματικά περί της κανονικότητος και της αναμφισβητήτου αποστολικής διαδοχής. Παρακαλώ όμως να μου λύσετε και μια τελευταία απόρία - παρατήρηση: Οι χειροτονίες της Ρωσικής Διασποράς αναγνωρίστηκαν ως είχαν υπό την εκκλησιολογική σκέπη της ενώσεως με την όλη Εκκλησία, δεν αναγνωρίστηκαν δηλαδή πριν ή χωρίς ένωση. Κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορούσε να αναγνωρίσει κανείς άνευ αναχειροτονίας και τους ενιστάμενους της Φυλής, και τους εν γένει ΓΟΧ υπό την προϋπόθεση της ενώσεως με την όλη Ορθόδοξη Εκκλησία, των 5 πατριαρχείων και λοιπών Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Κατά τον ίδιο τρόπο και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων είναι κανονικό όχι μόνο λόγω Αποστολικής Διαδοχής αλλά και διότι είναι εν κοινωνία και κοινό ποτήριο με όλη την υπόλοιπη Εκκλησία. Θα ήθελα τα σχόλια σας επ' αυτών. Σαφώς πάντως οι Νεοημερολογίτες πρέπει να αποκηρύξουν τον Οικουμενισμό, τις συμπροσευχές και τους μη αυστηρά ορθοδόξους διαλόγους μετά των αιρετικών, ώστε να θέσουν προύποθέσεις και βάσεις για πλήρη ένωση με τους Γοχ και τους ενιστάμενους, ώστε να ομονοήσει όλη η Εκκλησία της Ελλάδος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Προσωπικά συμφωνώ ότι απόλυτα αναγκαία προϋπόθεση είναι αυτό που λες στις 5 τελευταίες γραμμές.
  Τώρα για το "άνευ αναχειροτονίας". Σαν όρος δεν υφίσταται. ή είναι κάποιος χειροτονημένος ή δεν είναι.
  Θεωρώ ότι δεν είναι το θέμα η αναχειροτονία (ή τέλος πάντων ο τρόπος ένταξης) αλλά τα προηγηθέντα που οδηγούν στην "αναχειροτονία". Και εξηγούμαι.
  Για την αναγνώριση των "ενισταμένων και των εν γένει ΓΟΧ" μου έρχεται στο μυαλό το εξής παράδειγμα, με τον Ιατρικό Σύλλογο να δίνει άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος σε όλους όσοι προσέλθουν στα γραφεία του απλά φορώντας άσπρη ρόμπα και ακουστικά κρεμασμένα στο λαιμό, μην εξετάζοντας τίποτα παραπέρα...! Μείζον αγαθό δεν είναι η ενότητα, αλλά η δογματική ακρίβεια και η ταυτότητα πίστεως με τους Αγίους Πατέρες. Το παραπάνω άρθρο αναφέρεται στην κανονική Ιεραρχία της Εκκλησίας ΓΟΧ Ελλάδος υπό τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο τον Β', που διαθέτει και αδιάκοπη Αποστολική Διαδοχή και απαρασάλευτή Πίστη. Πού βρίσκουν χώρο σε αυτά οι ενιστάμενοι της φυλής ή οι παντός είδους παρδαλοί μιτροφόροι? Τι να την κάνει κανείς μία ενότητα όπου όλοι θα έχουν "ομονοήσει κακώς"..?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Συμφωνώ με τον ανώνυμο. Τζάμπα παιδεύονται και ακριβολογούν και είναι τόσο σχολαστικοί όλοι αυτοί οι διάφοροι παλαιοημερολογίτες.

  Βρείτε τα με την Εκκλησία και πάψτε τον εγωισμό, ταπεινωθείτε και αφήστε την απομόνωσή σας. Είστε έξω από την Εκκλησία, ενωθείτε με τα Πατριαρχεία και τις κατά τόπους Εκκλησίες, ασχέτως ημερολογίων, ωρολογίων και ορολογιών και τότε θα οικονομήσει και για εσάς τα περί χειροτονιών σας κλπ. Άδικα περνιέστε για νέοι "Μάρκοι Ευγενικοί", τζάμπα παιδεύεστε και τρώγεστε με τα ρούχα σας. Η Εκκλησία σας περιμένει!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Με ποιά Εκκλησία καλείς τους παλαιοημερολογήτες να ενωθούν;Την εκκλησία των οικουμενιστών; Τι σχέση έχει αυτή με την Εκκλησία του Χριστού; Τι τηρεί αυτή η εκκλησία απ΄όλα αυτά που μας κληροδότησαν να φυλάξουμε ευλαβικά ως κόρην οφθαλμού οι Άγιοι Απόστολοι και Πατέρες (Πίστη, Κανόνες,ορθόδοξο τρόπο ζωής); Κάποιος με την δική σου νοοτροπία είπε κι αυτός τότε στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή ότι είναι απομονωμένος αφού δεν έχει κοινωνία με κανένα από τα πατριαρχεία. Και η απάντησή του ήταν: Η Εκκλησία του Χριστού βρίσκεται εκεί που διασώζεται η ορθή πίστη.Τότε είχαν πέσει στην αίρεση του Μονοθελητισμου-Μονοενεργητισμού (παρακλάδια του Μονοφυσιτισμού).Τώρα έχουν πέσει σε κάτι χειρότερο στην παναίρεση του Οικουμενισμού. Αντί να χλευάζεις αγνούς αγωνιστές της Ορθοδοξίας, θα ήταν πιό οφέλημο για την ψυχή σου να προσεύχεσαι ο Θεός να σε φωτίσει να ακολουθήσεις την οδό των Αγίων Πατέρων, μακρυά από τον οικουμενισμό και τους οικουμενιστές ποιμένες και όσους σιωπηρά κοινωνούν με αυτούς. Αυτό μας συμβουλεύει κι ο Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός για τους Λατινόφρονες.Μόνο σκέψου ότι οι σημερινοί Λατινόφρονες είναι πολύ χειρότεροι από την εποχή του Αγίου. Αυτά στα έγραψα με σεβασμό κι αγάπη, προς προβληματισμό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Η Εκκλησία της Ελλάδος και τα Πατριαρχεία και οι κατά τόπους αυτοκέφαλες Εκκλησίες συναπαρτίζουν την Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του συμβόλου της Νικαίας. Κάποια οικουμενιστικά ανοίγματα δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, αλλά αποτελούν μόνο ΑΛΛΟΘΙ για τους εκτός Εκκλησίας παλαιοημερολογίτες. Είναι αντιπαραδοσιακή και αντιπατερική η στάση του ζηλωτικού παλαιοημερολογιτισμού και αυτό το ξέρουν καλά οι διάφοροι ηγετίσκοι (Κοντογιάννης, Γκαμίλης, Καβακίδης, Κιούσης, Κουτσούμπας κλπ κλπ). Δείτε http://www.egolpion.com/zhlotes.el.aspx

  Ομοίως, με σεβασμό και πόνο για την εκ δεξιών πλάνη σας έγραψα. Αντιλαμβάνομαι πως οι περισσότεροι εκκινείτε από καλή προαίρεση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. «Ἀκόμα καί πολύ λίγοι νά παραμείνουν ἑνωμένοι στήν ἀλήθεια καί τήν Ὀρθοδοξία, αὐτοί ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησία καί τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ» (Ἄγ. Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου).
   «Ἐκεῖνοι πού ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, εἶναι αὐτοί πού βρίσκονται στήν ἀλήθεια. Ἐκεῖνοι πού δέν βρίσκονται στήν ἀλήθεια, δέν ἀνήκουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» 
   (Ἄγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ). «Ὅσοι προσποιοῦνται ὅτι ὁμολογοῦν τήν ὑγιά Ὀρθόδοξο πίστη, ἀλλά ἔχουν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς ἑτεροδόξους, ἄν ὕστερα ἀπό νουθεσία δέν ἀπομακρυνθοῦν, μ’ αὐτούς τότε, ὄχι μόνο νά μήν ἔχετε ἐκκλησιαστική κοινωνία, ἀλλά οὔτε ἀδελφούς νά τούς ὀνομάζετε» 
   (Μέγ. Βασιλείου). «Καλό εἶναι νά εἰρηνεύουμε μέ τούς πάντες, ἀλλά ταυτόχρονα νά συμφωνοῦμε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὀρθή πίστη. Νά ἀποφεύγετε, ὡσάν νά ἀποφεύγετε φίδια, τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ αὐτούς ποῦ εἶναι ἀκοινωνητοί καί τό μνημόσυνο αὐτῶν πού δέν πρέπει νά μνημονεύονται. Διότι αὐτοί εἶναι ψευδαπόστολοι, ἐργάτες δόλιοι πού μετασχησματίζονται σέ ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ» 

   (Ἄγ. Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ). «Νά μήν ἀποδέχεστε κανένα αἱρετικό δόγμα μέ πρόσχημα τήν ἀγάπη» (Ἄγ. Ἰω. Χρυσοστόμου).

   «Ἐάν ὅμως ὁ λόγος καί ἡ ὑπόθεσις εἶναι περί πίστεως καί τῶν παραδόσεων τῆς Ἐκκλησίας μας, τότε καί ὁ πλέον εἰρηνικός καί ἠσύχιος πρέπει νά πολεμεῖ ὑπέρ αὐτῶν» (Ἄγ. Νικοδήμου).

   Γι’ αὐτό – ὅποιος ἐπιθυμεῖ τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς τοῦ – ὀφείλει νά πάψει νά παραμένει παθητικός «ἀχρι-καιριστής» καί νά διακόψει ἄμεσα κάθε κοινωνία μέ τούς Οἰκουμενιστές.

   Διαγραφή
  2. Η Εκκλησία του Χριστού δεν σώζεται στους επισήμους θρόνους και στο πλήθος ανθρώπων, όσοι πολλοί κι αν είναι. Η Εκκλησία του Χριστού στηρίζεται στην ορθή πίστη, αυτό που λέμε Ορθοδοξία (Ορθή Δόξα=Πίστη), όπως ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής κι άλλοι Πατέρες, μας παρέδωσαν.

   Οι λεγόμενες επίσημες εκκλησίες με πρώτο και χειρότερο το πάλαι ποτέ διαλάμψαν Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν περιορίζονται απλώς στα οικουμενιστικά ανοίγματα που λες, είναι βυθισμένα στην παναίρεση του Οικουμενισμού.

   Οι ηγετίσκοι του ζηλωτικού Οικουμενισμού προωθούν με όλη τους την ισχύ και καρδία και κάθε πρόσφορο μέσο την αιρετική τους ιδεολογία και το μόνο πραγματικό εμπόδιο στα σχέδια τους είναι οι Γνήσιοι Ορθόδοξοι, οι χλευαστικώς αποκαλούμενοι "παλαιοημερολογίτες", αυτούς που το αξιοθρήνητο egolpion.com συκοφαντεί και μάχεται ευκαίρως ακαίρως χωρίς ντροπή και φόβο Θεού! Τι ειρωνία! Το λεγόμενο "αντιαιρετικό" εγκόλπιο να πολεμάει τους Ορθοδόξους, αντί να αγωνίζεται κατά της παναιρέσεως του Οικουμενισμού και τους φορείς της, Πατριάρχες και Αρχιεπισκόπους και τους κοινωνούντες με αυτούς,. Σημείο των καιρών κι αυτό! Έστω κι έτσι, ματαιοπονεί...Σληρόν σοι προς κέντραν λακτίζειν!

   Και μιας και λες για απλά ανοίγματα, επί τροχάδην να σου θυμίσουμε αδελφικά ότι: Δύο επίσημες εκκλησίες έχουν εισάγει στηΘεία Λατρεία, εκτός από το νέο εορτολόγιο και το νέο πασχάλιο και εορτάζουν το Πάσχα μαζί με το Βατικανό! Εκκλησία Εσθονίας και Φινλανδίας με τις οποίες έχουν πλήρη κοινωνία οι υπόλοιπες επίσημες εκκλησίες σλαβόφωνες και ελληνόφωνες.Παράβαση των αποφάσεων της Α' Οικουμενικής Συνόδου και υπαγωγή στα φρικτά της επιτίμια.

   Άλλη περίπτωση. Οι συμφωνίες-Ενωση στο Σαμπεζύ της Ελβετίας και το Μπαλαμάντ του Λιβάνου με τους αιρετικούς μονοφυσίτες, (καταδικασμένους από την Δ' Οικουμενική Σύνοδο (και τις επόμενες). 

   Κερασάκι στην “Οικουμενιστική τούρτα”; Η μνημόνευση του αβαπτίστου και αιρετικού πάπα Ρώμης Βενεδίκτου τον Πατριαρχικό Ναό της Κπόλεως παρόντος του ιδίου και του φίλου και ομόφρονά του Βαρθολομαίου.

   Λοιπόν είναι πολύ εύκολο να συκοφαντείς και να ρίχνεις λάσπη στους Γνησίους Ορθοδόξους, που εδώ που τα λέμε είναι οι Μοναδικοί υπολογίσιμοι Αντίπαλοι του Οικουμενισμού, αλλά πολύ δύσκολο και βαρύ να σηκώσεις τον ονειδισμό του "παλαιοημερολογίτη" και να αγωνίζεσαι καταδιωκόμενος, υστερούμενος, θλιβόμενος και κακουχούμενος να κρατήσεις την Ορθοδοξία Όρθια και Ζωντανή. 

   Αν σε ενδιαφέρει ο αντιαιρετικός αγώνας κατά του Οικουμενισμού, ιδού πεδίον αγώνων λαμπρόν, διαφορετικά σιώπα και προσεύχου, οι Γνήσιοι Αγωνιστές να αντέξουν και να συνεχίσουν τον καλό αγώνα υπέρ της Ορθοδοξίας μέχρι τέλους!

   Ομοίως, με σεβασμό και πόνο για την εκ δεξιών πλάνη σου, απαντήσαμε. Αντιλαμβάνομαστε πως εκκινείς από καλή προαίρεση.
   Βλ.: http://www.ecclesiagoc.gr/antiairetika/55-orthodoksi-enimerwsi 

   http://www.ecclesiagoc.gr/antiairetika/202-orthodoxi-enimerosi-2 

   Διαγραφή
 6. Πιστεύω πως όλοι νεοημερολογίτες και παλαιοημερολογίτες πρέπει να ενωθούμε στη διακοπή της μνημονεύσεως παντός επισκόπου, είτε αυτού που διατελεί στην αίρεση του Οικουμενισμού είτε αυτού που διατελεί στο σχίσμα και στη διαίρεση. Η διακοπή της μνημονεύσεως κατά τους Αγίους είναι η επιβαλλόμενη στάση και γραμμή για την αποφυγή της αιρέσεως και του σχίσματος, στάση που επιβραβεύεται και δεν καταδικάζεται από κανένα άγιο (σύμφωνα με τον 15ο κανὀνα στης Πρωτοδευτέρας Συνόδου).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ανιδιοτελως κινηθησαν οι αγιοι χρυσοστομος και γερμανος εναντιον των μελετιου μεταξακη και χρ.παπαδοπουλου.γνωστοι μασσωνοι οι αρχηγοι της εορτολογικης καινοτομιας.δεν σας βολευει η θυσια των αγιων χρυσοστομου καβουριδη και γερμανου εναντιον τετοιων αναξιων επισκοπων γιατι διαφαινεται και η αναξιοτης των νυν οικουμενιστων επισκοπων που δουλευουν τον μαμμωνα κι οχι τον θεο.το εγκολπιον ειναι σε διατεταγμενη υπηρεσια εναντιον της ορθοδοξης χριστιανοσυνης.για να θολωσει τα νερα παρουσιαζει ανακριβειες ιστορικες.προσωπικες ψευδεις εμπειριες κατα αγωνιστων επισκοπων και συγκαταλεγει τους ορθοδοξους αδελφους με τους προτεσταντες.με τους προτεσταντες ομως οι νεοημερολογιτες συμπροσευχονται και τους εχουν αναγνωρισει ως αδελφη χριστιανικη εκκλησια στο παγκοσμιο συμβουλιο εκκλησιων.στην ελλαδα γιατι τους παρουσιαζουν σε νεοημερολογητικο ιστολογιο ως αιρετικους???αν και δεν ισχυει οτι η αποφαση του 1593 οτι ειναι πλαστη.συνοδιπορε πειτε μας.οι αποφασεις των ετων 1583 1587 1746 1848 1903 εναντιον της εισαγωγης αλλου ημερολογιου στην ορθοδοξη λατρεια,ολες αποφασεις πατριαρχειων,κι αυτες πλαστες ειναι???το για ποιον εργαζεται το εγκολπιον φαινεται.δεν αναφερεται καν στην αναφορα μασσωνικων στοων οτι οι μελετιος και χρ.παπαδοπουλος ηταν μασσωνοι.αφου δηθεν βρηκατε την πλαστη αποφαση του 1593 δε μπορειτε να μας αποδειξετε αν ειναι πλαστοι οι καταλογοι και οι φωτογραφιες των εν λογω μασσωνικων στοων που δημοσιευτηκαν στο παρελθον,και εχουν μελη τους,τους προαναφερομενους κυριους?πολλοι αγιοι ηταν μελη αιρεσεων και ανενηψαν στην ορθοδοξια.σας ξεφευγει μηπως ο αγιος ιωαννικιος ο μεγας?ο οποιος ηταν εικονομαχος και επανηλθε στους κολπους της εκκλησιας?το οτι ακολουθησε ο αγιος φλωρινης χρυσοστομος το νεο ημερολογιο με τον γνωστο τροπο στρατιωτικης επιβολης με την βοηθεια πλαστηρα γονατα,δεν ακυρωνει τις εξοριες που υπεστη απ την μητερα σας εκκλησια του νεου ημερολογιου,δεν ακυρωνει την αρνηση στον νεοημερολογιτη αρχιεπισκοπο αθηνων σπυριδωνα της προσφορας του,3500 λιρων ως ανταλλαγμα να τον ακολουθησει στο νεο ημερολογιο εν ετει 1950.δεν ακυρωνει το οτι εμενε σε μια παλια μονοκατοικια στην κυψελη,σ'ενα δωματιο χωρις φως,ενω θα μπορουσε να ζει στα μητροπολιτικα μεγαρα των νεοημερολογιτων προτιμησε να μενει στην ανηψια του μελπομενη.την οποια συναντησα το 1997 και η οποια μου ειπε πως την ομολογια του 1950 ο θειος της την υπεγραψε ανευ πιεσεως και την πιστευε.μηπως λοιπον ο αγαπητος αδελφος που λεει πως ειπε ο αγιος φλωρινης υπογραφω κατι που δεν πιστευω ψευδεται?????μηπως τελικα το εγκολπιον δουλευει για εκεινους που ειναι ασχετοι με τα γεγονοτα?και στερουνται σοβαρης μελετης των περιοδων 1920-1955 και 1960-1962?ειναι ψευδος πως ο αγιος φλωρινης ειπε:αν κηρυξουμε τους νεοημερολογιτες σχισματικους αυτοματως κυρησω τον εαυτο μου σχισματικο αφου ημουν με το νεο 11 χρονια.εφοσον η χειροτονια του προερχοταν απο ορθοδοξο επισκοπο πριν το σχισμα του 1924,και εφοσον ειχε ηδη αποκηρυξει το νεο ημερολογιο με την εγκυκλιο του 1935,δεν στεκει εκκλησιολογικα να ειχε πει κατι τετοιο.αλλωστε ο φλωρινης χρυσοστομος ηξερε θεολογια.ετσι αποκαλυπτεται η απατη.μηπως αγαπητο εγκολπιο κι η εγκυκλιος του 1935 ηταν αποτελεσμα πιεσεων???ο αγιος φλωρινης απειληθηκε απτους κομιτατζηδες βουλγαρους επειδη λειτουργουσε στην ελληνικη.προτιμησε να παραμεινει ως ελλην επισκοπος στην περιφερεια του παρα να αρνηθει την μητρικη του γλωσσα.συνελληφθη.εξεδιωχθη αλλα παρεμεινε ελληνας.και υπεκυψε σε 5 λαικους που δηθεν τον εβαλαν να υπογραψει????το ψεμα ωσ μη αξια κατα τον αριστοτελη,αυτοαποκαλυπτεται.η εκκλησιαστικη ιστορια γραφεται με βαση την γραπτη ομολογια εκαστου,δεν βασιζεται σε προφορικες αναφορες κατ'επιφασην χριστιανων αλλα στις γραπτες πηγες που αφηνουν πισω τους οι ανοδιοτελεις,αμισθοι,ομολογητες ρασοφοροι της γνησιας ορθοδοξου εκκλησιας.κι οι αιρετικοι γραφουν την δικη τους ιστορια βεβαια,που ως αντιμαχομενη το σωτηριο εργο της εν χρονω και τοπω πορειας της εκκλησιας Του Κυριου,μενει ως αποδειξη διαβολης της ενσαρκου οικονομιας και της κληρονομιας της αγιας πεντηκοστης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΑΝ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ-ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΙΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΤΟΝ ΑΛΑΘΗΤΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΑΕΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, ΤΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΕΙΡΟΤΟΝΗΣΟΥΝ ΑΛΛΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΟΥΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΔΟ;

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥΣ... ΓΙΑΤΙ Ο ΛΑΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ....

  ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΕΧΟΥΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΡΩΣΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ" ΠΟΥ ΕΝΩΘΗΚΕ ΟΜΩΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΤΟ "ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ"....

  ΞΕΧΝΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΣΚΟΠΙΜΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΛΗΘΟΣ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ, ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΒΟΥΔΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ...

  ΕΧΟΥΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ (ΕΠΙ)ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ...


  ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
  ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ "Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΜΟΥ" από την Παναίρεση του Οικουμενισμού, από τον Ευστάθιο Μοσχοβίτη (συμπληρωμένο) http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Κύριε Μοσχοβίτη..δεν έχουμε καμία επικοινωνία με την Ρωσική Σύνοδο της διασποράς εδώ και 40 χρόνια...άρα και καμία επικοινωία με τον Οικουμενισμό ουδέποτε..

  Εσείς μπορείτε να αρκεστείτε στον χαρτοπόλεμό σας με τις χάρτινες "ομολογίες πίστες"...
  ούτως ή άλλως Απόκριες έχουμε..δικαιολογείστε!
  Αποτειχισμένοι και μηδέποτε εντειχισμένοι= αποτυχημένοι..

  Αφιερωμένο: http://www.ekklisiastikos.com/2012/02/blog-post_17.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ο κυριος μοσχοβιτης επειδη δεν μπορει α αρνηθει την αιρεση της ψευτοεκκλησιας του προσπάθησε ανεπιτυχως να βάλει στο σακι της αιρεσεως του οικουμενισμου και την Γνήσια εκκλησια... ανιστόριτος και ακατάρτιστος θεολογικα λεει πράγματα που τον εκθετουν επιεικώ
  ς ως ασχετο με την ορθοδοξη αυτοσυνειδησία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η Μια, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού σώζει την αθάνατη ψυχή μας και όχι τα ημερολόγια, νέο ή παλαιό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ορθό! Αρα ένα απομένει..να εντοπίσεις που βρίσκεται και ποιοι την εκπροσωπούν!

   Διαγραφή