Πέμπτη 6 Αυγούστου 2009

β. Χειροτονίες Ρώσων Διασποράς

.
.
.

[φωτ: συλλείτουργο των Επισκόπων, Αστορίας Πέτρου Αστυφίδου (κέντρο), Λεοντίου Χιλής (δεξιά) και επισκόπου Καράκας (αριστερά).]
..

Η Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. υπό την ηγεσία του Επισκόπου Ακακίου πήρε μία ανάσα ζωής. Χειροτονήθηκαν ιερείς όσοι υποψήφιοι προς ιερωσύνη ήταν σε αναμονή τα τελευταία χρόνια και καλύφθηκαν κενές εφημεριακές θέσεις. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή εξακολούθησε να λειτουργεί υπό την προεδρεία του Επισκόπου Ταλαντίου Ακακίου και με Γραμματέα τον Ιερομόναχο Χρυσόστομο Κιούση. Ο τελευταίος με συνεχείς εκκλήσεις του δι’ αλληλογραφίας παρεκάλει το Αρχιεπίσκοπο Σικάγου Σεραφείμ να έλθει στην Ελλάδα για να χειροτονήσουν μαζί με τον Επίσκοπο Ακάκιο και άλλους Αρχιερείς. Ο Σεραφείμ απήντησε ότι δεν μπορούσε να επιχειρήσει τέτοιο ταξίδι, αλλά εκτιμήσας τον ιερό αγώνα των Γ.Ο.Χ. τους προέτρεψε να αποτανθούν στον δραστήριο Αρχιεπίσκοπο Χιλής Λεόντιο να έλθει στην Ελλάδα προς ενίσχυση του Αγώνος. Τούτο και εγένετο και ο Χιλής Λεόντιος απεδέχθη την πρόσκληση. Ας σημειωθεί ότι οι δύο αυτοί Επίσκοποι το έτος 1962 εχειροτόνησαν έπειτα από απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς τον ευρισκόμενο στην Αμερική Αρχιμανδρίτη Πέτρο Αστυφίδη Επίσκοπο Αστορίας. Και αυτός από την πλευρά του συνήργησε στο να αποδεχθεί ο Χιλής Λεόντιος να αναλάβει το επικίνδυνο εγχείρημα.
.

Οπότε, τον Μάιο του 1962, καταφθάνει στην Ελλάδα ως επισκέπτης, χωρίς να το γνωρίζουν οι Αρχές, ο Αρχιεπίσκοπος Χιλής Λεόντιος, ο οποίος ομού με τον Ταλαντίου Ακάκιον, στην Ι. Μ. Αγ. Νικολάου Παιανίας, χειροτόνησαν ως Επισκόπους, προς συγκρότησιν Κανονικής Ιεραρχίας τους:
1) Αρχ/την Παρθένιον Σκουρλήν ως Επίσκοπον Κυκλάδων
2) Αρχ/την Αυξέντιον Πάστραν ως Επίσκοπον Γαρδικίου
3) Αρχ/την Χρυσόστομον Νασλίμην ως Επίσκοπον Μαγνησίας

[φωτ: Από την εις επίσκοπον χειροτονία του Αρχιμ. Αυξεντίου Πάστραν. Οι εικονιζόμενοι: επίσκοπος Χιλής Λεόντιος, Γαρδικίου (μετέπειτα Αθηνών) Αυξέντιος και Αρχιμ. Χρυσόστομος Νασλίμης (μετέπειτα επίσκοπος Μαγνησίας) ]
.
.

Μετά την αποχώριση του Λεοντίου από την Ελλάδα, οι υπόλοιποι Αρχιερείς, χειροτόνησαν και τους:
4) Αρχ/την Ακάκιον Παππάν ως Επίσκοπον Διαυλείας και
5) Αρχ/την Γερόντιον Μαργιόλην ως Επίσκοπων Σαλαμίνος.
υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ακακίου.
Παρηγκωνίσθη των χειροτονιών, όλως αδικαιολογήτως ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος ο Β’, όστις και πλειοψηφούσε δεύτερος (μετά τον Ακάκιον Παππάν) στο Γ’ Ιερατικό Συνέδριο.
.

Οι πέντε αυτοί Επίσκοποι αποτελούσαν μία μικράν και ευέλικτον Σύνοδον, οι οποίοι όργωσαν όλην την Ελλάδα, στα παραρτήματα, στις Μονές, εγκαινιάζοντας Ναούς, χειροτονώντας Ιερείς, συμμετέχοντας σε Πανηγύρεις, επιλύοντες τα πάσης φύσεως ζητήματα και στηρίζοντας με φλογερά κηρύγματα τους πιστούς στον Αγώνα της Ορθοδοξίας.


[φωτ: Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος, κατά το έτος 1962. Στη κάτω σειρά από αριστερά: Μαγνησίας Χρυσόστομος, Κυκλάδων Παρθένιος, Αθηνών Ακάκιος, Γαρδικίου Αυξέντιος, πάνω σειρά από αριστερά: Διαυλείας Ακάκιος και Σαλαμίνος Γερόντιος]
.
.
Η μαζική συμμετοχή των πιστών στα Θεοφάνεια του 1963 στον Πειραιά, ήτο μία πρωτοφανής λαοθάλασσα, που μόνον επί των ημερών του πρ. Φλωρίνης είχε συγκεντρωθεί παρόμοιο πλήθος. Η εικόνα αυτή της μεγαλειώδους εκείνης πομπής, προπορευομένων των Αρχιερέων με τον περί αυτούς Ιερόν Κλήρον, έκλεισε τα απύλωτα στόματα όλων όσοι έγραφον και έλεγον ότι οι, χλευαστικώς αποκαλούμενοι, παλαιοημερολογίτες θα εκλείψουν.
.

Λίαν συντόμως την 6 Δεκεμβρίου του 1962, εκοιμήθη ο Επίσκοπος Κυκλάδων Παρθένιος, κτήτωρ της μεγάλης Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πάρνηθος και ένα έτος αργότερα (1/12/63) εκοιμήθη ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. Ακάκιος, κτήτωρ της μεγάλης Μονής του Αγ. Νικολάου Παιανίας.
.

Στις 7/12/63 εξελέγη νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Επίσκοπος Γαρδικίου Αυξέντιος, και το 1969 η Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς αναγνώρισε τις χειροτονίες του Αρχιεπισκόπου Ακακίου και των μετέπειτα χειροτονηθέντων Αρχιερέων της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ..
.[φωτ: 22 Αυγούστου 1970 συλλείτουργο των επισκόπων (από δεξιά): Ακακίου, Λαύρου (Ρ.Ο.Ε.Δ.), Αυξεντίου, Πέτρου, Γεροντίου)
.
.

Από τότε εγκαθιδρύθηκε εκκλησιαστική κοινωνία μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Για την επισημοποίηση αυτού του γεγονότος ήλθε στην Ελλάδα (το 1970) ο τότε Γραμματέας και αργότερα Μητροπολίτης της Ρωσικής Εκκλησίας της Διασποράς Λαύρος ο οποίος συλλειτούργησε με τους Αρχιερείς της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ.. Το επόμενο έτος ο Αρχιεπίσκοπος Αυξέντιος με αντιπροσωπεία της Ιεράς Συνόδου μετέβη στην Νέα Υόρκη όπου συνελειτούργησαν μετά των Ρώσων της Διασποράς και μετείχαν σε συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου.
.
[φωτ: Χειροτονήριο επισκόπου Αυξεντίου Πάστρα, υπογεγραμμένο από τον Χιλής Λεόντιο]

Το 1971 χειροτονούνται νέοι Αρχιερείς: ο Ευρίπου Παΐσιος Ευθυμιάδης, ο Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος Κιούσης, ο Θαυμακού Καλλίνικος Χανιώτης και ο Καναδά Ακάκιος Ντούσκος. Δύο χρόνια αργότερα χειροτονούνται οι Αρχιερείς Κυκλάδων Γαβριήλ Καλαμισάκης και Μεγαρίδος Αντώνιος Θανάσης. Αργότερα προσχώρησε στην υπό το Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιο Ιεραρχία και ο εκ των Ματθαϊκών προερχόμενος Επίσκοπος Κορινθίας Κάλλιστος.

.


Κατά την περίοδο της Αρχιεπισκοπίας Αυξεντίου εισχώρησαν στην Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. αρκετά ξένα στοιχεία, κληρικοί εκ της κρατούσης Εκκλησίας οι οποίοι αργότερα εδημιούργησαν πολλά προβλήματα και δυσάρεστες καταστάσεις. Ο Αρχιεπίσκοπος Αυξέντιος τελικά καθηρέθη το έτος 1984 δια αντικανονικές ενέργειες. Το έτος 1986, μετά από μία μακρά πορεία θριάμβων για την Εκκλησία αλλά και λυπηρών καταστάσεων – σχισμάτων, ανεδείχθη ψήφοις κανονικοίς από την ηνωμένη και τότε Ιεραρχία, Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο τότε Θεσσαλονίκης Χρυσόστομος Κιούσης.
.

.
[φωτ: Σαλαμίνος Γερόντιος, Μητροπολίτης των Ρώσων Φιλάρετος, Αρχιεπίσκοπος των Γ.Ο.Χ. αυξέντιος, Αστορίας Πέτρος]
.
.

3 σχόλια:

 1. Παρακαλω επιτρέψτε μου να εφράσω την γνώμη μου περι των δημοσιεύσεων σας όπου ψευδώς αναγράφετε στο blog ότι ο Αυξέντιος καθαιρέθηκε δια αντικανονικές ενέργειες. Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Κος Αυξέντιος ψευδοκαθαιρέθηκε διότι η διαδικασία "καθαιρέσεως" κατά την οποία ακολουθήθηκε υπό των τότε Αρχιερέων ήτανε κατά παράβαση των ιερών κανόνων.

  Μαρινος Ριτσούδης marrinos@gmail.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κύριε Μαρίνο η καθαίρεση Αυξεντίου είναι υπαρκτό γεγονός.Άρα που είναι το ψεύδος; Ο Αυξέντιος καθαιρέθηκε από την Ιερά Σύνοδο διότι όντως παρέβη τους Ιερούς Κανόνες χειροτονόντας τον κεκραγμένο ομοφυλόφιλο Δωρόθεο Τσάκο.Η ιστορία δεν ξαναγράφεται.Δεν ξέρω αν είστε καλά πληροφορημένος. Ο Αυξέντιος έκανε μοιραία λάθη, δεχόμενος ανεξετάστως όποιον κληρικό καθαιρούσαν οι νεοημερολογήτες στους κόλπους της Εκκλησίας μας,αρκετοί από αυτούς ήταν ηθικά διαβεβλημένοι. Δεν μας αρέσουν αλλά αυτά δυστυχώς συνέβησαν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. για την χειροτονια αυτη μηπως ξερετε ποιος την προτεινε?η αληθεια ειναι οτι παγιδευσαν τον τοτε αρχιεπισκοπο.η ιστορια δειχνει την εξελιξη τον ΓΟΧ μετα απο εκει.εχουμε γινει κομματια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή